Klassijuhataja Avo Suurmets

Valve Helü
Oleg Kostõgov
Aivi Kukumägi
Tiina Kuremägi
Ülo Kõivo
Maie Külvja
Toivo Lind
Viive Lumi
Toomas Lõhmus
Tiiu Murutoom
Kaja Piksööt
Ülle Postkaart
Ilme Raiv
Ülle Saviots
Silvi Toomas
Vello Uiboupin
Nadja Vabarna

XXIII lend 1980

XXIII lend 1980 | Esimene rida vasakult: Vello Uiboupin, Ülo Kõivo, õp. Avo Suurmets, Toomas Lõhmus, Oleg Kostõgov, Toivo Lind Teine rida: Maie Külvja, Silvi Toomas, Tiiu Murutoom, Nadja Vabarna, Viive Lumi, Ülle Saviots, Aivi Kukumägi, Valve Helü, Ülle Postkaart, Tiina Kuremägi, Ilme Raiv, Kaja Piksööt