Klassijuhataja Heljo Ojaots

Silvi Aelas
Vaike Alver
Vello Kikamägi
Ilme Kukumägi
Sirje Kört
Evi Parksepp
Laine Raiv
Jüri Raiv
Ville Suleng
Olga Vaidla
Vello Ööbik

XVI lend 1973

XVI lend 1973 | Esimene rida vasakult: Sirje Kört, Ilme Kukumägi, Vaike Alver, Silvi Aelas, Evi Parksepp, Olga Vaidla, Laine Raiv Teine rida: Ville Suleng, Jüri Raiv, Vello Kikamägi, Vello Ööbik