Klassijuhataja Anu Ojaveer

Kerli Kaar
Katrin Kadastik
Merle Kalur
Riho Leopard
Risto Lillestik
Veiko Linnus
Erle Mehine
Janeli Ojaperv
Paul Osar
Paavo Pirnpuu
Agnes Purik
Elar Saar

XLVII lend 2004

XLVII lend 2004 | Esireas vasakult: Erle Mehine, Janeli Ojaperv, õp. Anu Ojaveer, Agnes Purik, Katrin Kadastik, Merle Kalur, Kerli Kaar Tagareas: Veiko Linnus, Risto Lillestik, Riho Leopard, Paavo Pirnpuu, Elar Saar, Paul Osar