Klassijuhataja Galina Viskar

Maire Hain
Angelika Järveveer
Veronika Kadastik
Tarmo Kõiv
Inna Lepisto
Jaana Raiv
Tamor Raiv
Anneli Roositalu
Siret Saaremets
Airis Sai
Andrei Samoldin
Jane Tuik
Elin Vako

XIL lend 2001

XIL lend 2001 | Vasakult: Veronika Kadastik, Tamor Raiv, Tarmo Kõiv, Andrei Samoldin, õp. Galina Viskar, Siret Saaremets, Inna Lepisto, Anneli Roositalo, Jaana Raiv, Jane Tuik, Maire Hain, Angelika Järveveer, Airis Sai, Elin Vako