Avaldatud: 18 august, 2023

Avaldatud 10.04.2023, täiendatud 26.06.2023

Hea põhikoolilõpetaja!

Ootame Sind meie kooliperega ühinema ning jätkama oma õpinguid Värska Gümnaasiumis – Euroopa esimeses (idapoolsemas) gümnaasiumis, Euroopa Ettevõtlikus Koolis 2020.

Värska Gümnaasiumis on Sul võimalus õppida koos toredate kaaslastega toetavas ja professionaalses õpikogukonnas, kujundades endale ise individuaalne õpitee.
Pakume Sulle:

 • rahulikku õpikeskkonda (kooliperevahelised head suhted, väiksemad klassid, looduskaunis asukoht);
 • paindlikku õppekorraldust: nt erinevates ainetes e-õppe võimalused, valikkursused, sh vähemalt üks valikkursus lähtuvalt oma huvidest ja tasuta B-kategooria juhilubade koolitus (vt kursuste plaan);
 • rahvusvahelise õppimise kogemust, nt Erasmus+ projektid;
 • osalemist õpilasfirmade tegevuses;
 • mitmekülgseid sportimisvõimalusi;
 • olla kaasatud koolielu korraldamisel;
 • sülearvuti koos Microsoft Office 365 -ga.

Avaldusi Värska Gümnaasiumi 1o. klassi astumiseks võtame vastu  25. augustini 2023. a. Kooli vastuvõtu avalduse leiab siit
Lisad avaldusele:

 • põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega või digitaalne väljavõte;
 • 9. klassi klassitunnistus;
 • õpilase isikut tõendava dokumendi koopia;
 • õpilaspileti avaldus (soovi korral);
 • foto  3×4 cm paberkandjal (õpilaspileti soovi korral).

Avalduse palume saata e-posti aadressile kool@varskakool.ee. Avalduse lisad palume võtta kaasa vestlusele. Koopiad on võimalik teha kohapeal.

Vestlus gümnaasiumisse astumiseks toimub  25. augustil l kl 9.00. – 12.00 Värska Gümnaasiumis (3. korrus, kabinet 314, Pikk tn 13, Värska). Vestluse käigus selgitatakse välja õpilaskandidaadi ootused, eesmärgid ja valikained.

Täiendav info: direktor Liina Palu (tel 513 4782, liina.palu@varskakool.ee)