Avaldatud: 27 juuni, 2022

Avaldusi Värska Gümnaasiumi 1. klassi astumiseks võtame vastu 29. augustini 2022.
Kooli vastuvõtu avalduse leiab siit.
Lisad avaldusele:

  • lapse tervisekaardi väljavõte;
  • lapse koolivalmiduse kaart;
  • lapse isikut tõendava dokumendi koopia;
  • vanema või hooldaja isikut tõendava dokumendi koopia;
  • õpilaspileti avaldus (soovi korral);
  • foto 3 x 4 cm (õpilaspileti soovi korral).

Avalduse palume saata e-posti aadressile kool@varskakool.ee.
Info kooli sekretärilt tel  796 4682.