Avaldatud: 19 juuni, 2019

Kolmapäeval, 26.06.2019 kell 14.00 direktori kabinetis

PÄEVAKORD

  1. Värska Gümnaasiumi arengukava 2019 – 2026 projekti tutvustus (Liina Palu, Meel Valk).
  2. Värska Gümnaasiumi arengukava 2019 – 2026 projekti kohta arvamuse avaldamine.
  3. Info

Ilme Hoidmets
Hoolekogu esimees
ilme.hoidmets@varskakool.ee