Avaldatud: 3 detsember, 2020

Värska Gümnaasium osales Tartu Ülikooli eetikakeskuse tunnustusprogrammis „Hea kool kui väärtuspõhine kool“ ning pälvis mitmekesiste tegevuste, koolipere kaasamise ja väärtuspõhise koolikultuuri loomise eest tiitli „Hea kooli teerajaja 2020“ .

„Hea kooli teerajaja“ tiitliga koos anti koolile kolmeks aastaks üle logo kasutamise õigus.

TÜ eetikakeskus tunnustab tiitliga “Hea kooli teerajaja” kooli, mis teeb kogu organisatsiooni arendamisel väärtuspõhist tööd, pöörates tähelepanu iga õpilase individuaalse arengu toetamisele koostöös eri osapooltega. Kool oskab eneseanalüüsis hea kooli eri aspekte eesmärgistada ja
kirjeldada, aspektidega tegelemist tõendada ning kitsaskohti ja arenguvajadust analüüsida.

Värska Gümnaasiumi eneseanalüüs konkursile “Hea kool kui väärtuspõhine kool 2020”