Avaldatud: 19 juuni, 2019

Ootame uuest õppeaastast kooliperega liituma järgmiste õppeainete õpetajaid:
* vene keel (0,8 ametikohta);
* kehaline kasvatus (0,5 ametikohta);
* ajalugu (0,3 ametikohta).
Pakume: 
* mitmekülgseid eneseteostus- ja arenguvõimalusi;
* võimalust töötada särasilmsete õpilaste ja toetavate kolleegidega;
* võimalust panustada kooli arengusse.
Nõuded:
* vastavus põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja kvalifikatsiooninõuetele: magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja õpetajakutse (võib olla omandamisel);
* tööülesannete edukaks täitmiseks vajalikud isikuomadused: väga hea koostöö- ja suhtlemisoskus, usaldusväärsus, vastutustunne, korrektsus ja täpsus, õpivõimelisus.

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume esitada e-posti aadressil liina.palu@varskakool.ee hiljemalt 22. augustil 2019.a.
Lisainfo: tel 513 4782 (direktor Liina Palu)