Kooli hoolekogu koosolek

Avaldatud: 30 juuni, 2020

 1. Ülevaade 2019/2020. õppeaasta tulemustest (õppejuht)
 2. Õpetajate konkursi tulemused (direktor)
 3. Kooli õppekavade üldosade uuendamine (direktor)
 4. Infovahetus, küsimused (hoolekogu liikmed)

Täiendav info: Ilme Hoidmets (ilme.hoidmets@varskakool.ee)


Võõrustame

Avaldatud: 24 juuni, 2020

 • 29. juuni – 5. juuli   XXIII üleriigiline noorte keelpillimängijate ja keelpilliõpetajate suvelaager-kursus
 • 06. – 13. juuli  Korvpalliklubi Valgamaa suvelaager
 • 18. – 19. august  Tartu Erakooli ProTERA stardilaager

Jätkub vastuvõtt 10. klassi astumiseks 2020/21.õa

Avaldatud: 14 juuni, 2020

Hea põhikoolilõpetaja!

Ootame Sind meie kooliperega ühinema ning jätkama oma õpinguid Värska Gümnaasiumis.

Avaldusi Värska Gümnaasiumi 1o. klassi astumiseks võtame vastu  26. juunini 2020. a. Kooli vastuvõtu avalduse leiab siit. (veel …)


9. ja 12. kl lõpuaktused

Avaldatud: 10 juuni, 2020


Õppetöö korraldus alates 18.05.2020

Avaldatud: 14 mai, 2020

Kool jätkab õppetöö korraldamist distantsõppel õppeperioodi lõpuni, 9. juunini.

Alates esmaspäevast, 18. maist alustame koolis osalise ja vajaduspõhise kontaktõppega. Kontaktõpe toimub nii individuaalselt kui väikestes õpperühmades (kuni 10 õpilast + õpetaja). Kontaktõpet kavandame ühe nädala kaupa. Kontaktõppe vajadusest, tunniplaanist ja päevakavast teavitab õpilasi ja lapsevanemaid klassijuhataja.

Kontaktõpe koolis algab üldjuhul kell 8:30 ja kestab kuni kella 13:30. Kontaktõppel osalevatele õpilastele pakume lõunasööki.
Kontaktõppele tulles palume õpilasel kaasa võtta:

 • vajalikud õppevahendid, sh kirjutusvahendid,
 • pabertaskurätikud,
 • vahetusjalanõud (kui need ei ole koolimajas).

Kogu koolipäeva jooksul tuleb õpilasel järgida kehtestatud käitumisjuhiseid (2+2 reegel, PESE KÄED!). Kool varustab riskirühma kuuluvad õpilased isikukaitsevahenditega. (veel …)


Pakume õpetajale tööd

Avaldatud: 8 mai, 2020

Värska Gümnaasium võtab konkursi korras tööle järgmiste õppeainete õpetajad:

 • ajalugu ja ühiskonnaõpetus              1,0 ametikohta
 • vene keel                                            0,7 ametikohta
 • kehaline kasvatus (tüdrukutele)         0,5 ametikohta
 • käsitöö ja kodundus                           0,3 ametikohta
 • majandusõpetus                                 0,3 ametikohta

Kandidaadile esitatavad nõuded: (veel …)


Omaloominguvõistlusel “Hea on olla hea” parimate hulgas

Avaldatud: 8 mai, 2020

Võrumaa Keskraamatukogu X õpilaste omaloominguvõistlusel “Hea on olla hea” esinesid väga tublilt meie kooli õpilased:
7.-8.kl arvestuses:
I koht Kevin Õis (8.kl) “Kuidas mina hea olen?”
III koht Uku Pärtel Raju (8. kl) “Mis on headus?”
Eriolukorra eripreemia pälvis Laur Laanetu (7.kl) “Annetades ja aidates teeme head” (veel …)


Muudatused riigieksamite korralduses

Avaldatud: 6 mai, 2020

Riigieksamite sooritamine on sel kevadel vabatahtlik, loobujatel tuleb Innovele sellest teada anda 11. maiks.
Riigieksamite sooritamine ei ole sel kevadel gümnaasiumi lõpetamise tingimus ja riigieksamite tegemine on vabatahtlik.  Eksaminandid, kes olid ennast 20. jaanuariks eksamitele registreerinud, võivad sooritada matemaatika ja eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksami.  Riigieksamid tuleks õpilasel teha kindlasti juhul, kui on plaanis edasi õppida erialal, kus nõutakse sisseastumisel riigieksamite tulemusi.

(veel …)


Vastuvõtt 1. klassi astumiseks 2020/21. õa

Avaldatud: 5 mai, 2020

Avaldusi Värska Gümnaasiumi 1. klassi astumiseks võtame vastu 22. aprillist – 22. maini 2020.
Kooli vastuvõtu avalduse leiab siit.
Lisad avaldusele:

(veel …)


Teistmoodi koolipäev vol 3

Avaldatud: 4 mai, 2020

Teisipäeval, 05. mail “ ühendame traditsioonilise kevadise heakorrapäeva 🚮 ja ekraanivaba päeva 📵 ning teeme oma kodukoha korda. (veel …)