Avaldatud: 11 september, 2023

Teade toimingupiirangu kohaldamata jätmise kohta

Korruptsioonivastase seaduse (KVS) § 11 lõike 3 punkti 4 alusel jäeti kohaldamata toimingupiirang KVS § 11 lõike 1 punktis 1 nimetatud toiminguid ja tööandja otsuseid temaga seotud isiku K.P. suhtes, kuna ametiisiku asendamine ei olnud võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu.