Avaldatud: 25 märts, 2020

Arvestades praeguse kriisi tõsidust, tuleb järgida alljärgnevaid nõudeid:

  1. Kui ei ole ühe perekonna liikmed, siis ei tohi koguneda üle 2 inimese suurustesse kampadesse.
  2. Keelatud on grupiga viibida spordiväljakutel või laste mänguväljakutel.
  3. Lastevanemtel piirata laste liikumist kauplusesse ja rahvarikastesse kohtadesse. (Lapsed võivad kergelt läbi põdeda viiruse, kuid jäävad viirusekandjaks.)
  4. Keelata lastel külastada enda vanavanemaid ja teisi riskirühma kuuluvaid inimesi.

Setomaal on ette näidata siiski juhtumeid, kus lapsed käivad päevas mitmeid kordi kaupluses, mängivad palli jne. Selle üle teostab järelvalvet vald, päästeteenistus ja vajadusel politsei.

Raul Kudre
Setomaa vallavanem/Setomaa kriiskomisjoni juht
raul.kudre@setomaa.ee
+3725256695