Avaldatud: 5 november, 2019

Austatud lapsevanemad!

Suutervise edenduse raames viiakse Värska Gümnaasiumi õpilastele 2019/ 2020 õa läbi Värska hambaravikabineti külastus, suuhügieeniõpetus ja hammaste läbivaatus. Info ravivajadusest edastatakse lapsevanemale peale läbivaatust.
Palume kõigil, kes ei soovi laste hammaste läbivaatust, anda sellest teada klassijuhatajale kirjalikult taasesitavas vormis (eKooli, eposti vm teel) hiljemalt 22. novembril 2019.

Täiendav info:
Ivi Alve
Koolitervishoiuteenust osutav õde
Tel 796 4633