Avaldatud: 23 november, 2020
Värska Gümnaasium on Eesti UNESCO ühendkoolide võrgustiku kandidaatkool.
16.- 20. novembrini tähistasime koolis rahvusvahelist maailmanädalat “Mina hoolin!”, mille keskmeks oli hoolivus nii maailma heaolu kui ka inimeste suhtes meie lähedal ja kaugemal. Peamisteks teemadeks olid kliimamuutused, ränne ja pagulus ning väärtused, mis aitavad neid probleeme maailmas lahendada ja mis haakuvad ka meie kooli põhiväärtustega – julgus, hoolivus, loovus ja tarkus.

1️⃣ Esmaspäeval viisid 10. ja 11. kl õpilased “Globaliseeruv maailm” kursuse raames läbi õppetunni rände- ja kliimateemadel 1.-7. kl õpilastele. Õpiti koostama nii tunnikava kui mõtlema, kuidas neid keerulisi teemasid noorematele selgitada. Samal ajal külastas 8., 9., 12. kl õpilasi Fridays For Future Eesti kliimaaktivist Henri Holtsmeier, kes avas veidi kliimamuutuste tausta.
2️⃣ Teisipäeval kohtusid gümnasistid veebisilla vahendusel Eestis elava Taiwani vahetustudengi Tingiga, kes rääkis nii oma kodust ja kultuurist Taiwanis kui ka elust ja rändega seotud muredest ja rõõmudest Eestis. Seejärel kohtusid 8.- 12. kl õpilased Kristi Ockbaga, kes tutvustas lähemalt araabia kultuuri. Läbiproovitud sai ka araabia tähestiku hääldamine. Aitäh, MTÜ Mondo, väliskülaliste vahendamise eest!
3️⃣ Kolmapäeval jõudis siia kaugele kagunurka meile külla Arvamusfestival, kes viis läbi 2 demokraatiatrenni, kus arendati olulisi nö “muskleid” nagu aktiivne kuulamine, kaasatõmbamine ka aktivism. Vajalikud oskused maailma muredest arusaamisel ja lahenduste leidmisel.
4️⃣ Neljapäeval toimus sallivuspäev, mille tegevused toetasid maailmanädala väärtuseid. Lisaks said gümnasistid võimaluse vaadata ära maailma ühe kuulsaima dokumentalisti, David Attenboroughi, viimast ning väga kiidetud dokumentaali “Life on our planet”, mis võttis kokku maailmas toimunud muutused ning andis palju lootust, nõuandeid ja tegevusplaane maailma elurikkuse ja inimkonna päästmiseks. Õpilased tegid filmi ajal sõnapilve, mis võttis hästi kokku käsitletud teemad.
Lisaks sai kogu nädala jooksul osa võtta ja viktoriinist ja fotojahist.
Maailmanädala korraldamist vedas eest ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Helena Elgindy. Aitäh!
Fotod: Gretel Juhansoo ja Helena Elgindy