Avaldatud: 23 september, 2019

Esmaspäeval, 23. septembril kell 18.00 kooli aulas Timo Oja avatud loeng “Meie tervis läbi toitumise ning teadlike valikute”. Loengu eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust toitumisest, toetudes inimese füsioloogiale ning toitumisteadusele (ingl nutrition science). Tasuta. Kõik huvilised on oodatud kuulama. Loengu korraldab MTÜ Korvpalliklubi Valgamaa koostöös Värska Gümnaasiumiga.

Teisipäeval, 24. septembril algusega kell 9.30 – 12.30 Sportlik päev (orienteerumismatk) kooliperele.
8.30-9.15 ainetund (tunniplaani alusel)
9.30 koguneme koolimaja sisehoovi
-12.30 orienteerumismatk
12.30 lõunasöök noortekeskuse õuealal
Peale söömist tegevused noortekeskuses (keldridisko, lauatenniselahing jm).

Kolmapäeval, 25. septembril kooli võimlas algusega kl 18.00 Korvpalliõhtu. Osavaima korvpalluri väljaselgitamine. Kõik huvilised on oodatud kaasa lööma. Ürituse korraldab MTÜ Korvpalliklubi Valgamaa koostöös Värska Gümnaasiumiga.