Sotsiaalpedagoog ennetab ja lahendab koolis esilekerkivaid sotsiaalseid probleeme, toetab ning nõustab õpilasi ja nende vanemaid. Sotsiaalpedagoog tegeleb lisaks sotsiaalse taustaga õpi-, kohanemis- ja käitumisprobleemidele ka järgmiste valdkondadega:

  • tõrjutus kooliklassis ja ühiskonnas;
  • koolikiusamine;
  • koolikohustuse eiramine;
  • antisotsiaalne ja probleemne käitumine;
  • narkootikumide, uimastite tarvitamine;
  • kodu ja kooli koostöö;
  • õpilaste sotsiaalsete oskuste vähesus.

Sotsiaalpedagoogi poole võivad pöörduda nii õpilased, õpetajad kui lapsevanemad ning vajadusel nõustab sotsiaalpedagoog õpilasi ja nende vanemaid pöördumisel erialaspetsialistide (psühholoog, psühhiaater, nõustamiskomisjon jne) poole.

Sotsiaalpedagoogilise teenuse osutamine koolis on alates 23.02.2024 peatatud sotsiaalpedagoogi ametikoha mittetäitmise tõttu. Täiendav info Setomaa Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhatajalt Jana Mets (jana.mets@setomaa.ee, tel 5682 0210)