Sotsiaalpedagoog ennetab ja lahendab koolis esilekerkivaid sotsiaalseid probleeme, toetab ning nõustab õpilasi ja nende vanemaid. Sotsiaalpedagoog tegeleb lisaks sotsiaalse taustaga õpi-, kohanemis- ja käitumisprobleemidele ka järgmiste valdkondadega:

  • tõrjutus kooliklassis ja ühiskonnas;
  • koolikiusamine;
  • koolikohustuse eiramine;
  • antisotsiaalne ja probleemne käitumine;
  • narkootikumide, uimastite tarvitamine;
  • kodu ja kooli koostöö;
  • õpilaste sotsiaalsete oskuste vähesus.

Sotsiaalpedagoogi poole võivad pöörduda nii õpilased, õpetajad kui lapsevanemad ning vajadusel nõustab sotsiaalpedagoog õpilasi ja nende vanemaid pöördumisel erialaspetsialistide (psühholoog, psühhiaater, nõustamiskomisjon jne) poole.

Sotsiaalpedagoogilist teenust osutab Setomaa valla koolide üleselt sotsiaalpedagoog Karmen Kartsepp (karmen.kartsepp@varskakool.ee, tel 5332 1871).