Avaldatud: 11 september, 2020

Viimase aja haigestunute arv näitab tõustrende nii mitmeski piirkonnas, kuid Setomaa vallas on olukord jätkuvalt kontrollitud ja järgitakse terviseameti suuniseid. Vallavalitsusel on hea meel, et inimesed hoolivad oma tervisest ja pöörduvad viirusega seoses tekkinud täiendavate küsimustega kohaliku omavalitsuse poole.

Valla haridusasutuste juhid võivad kinnitada, et  lasteaialaste, õpilaste, õpetajate kui ka teiste töötajate tervisealane ohutus on parimal viisil kaitstud. Valmis ollakse vajadusel distantsõppele minekuks. Haridusasutused haigusnähtudega lapsi kooli ega lasteaeda ei luba, haridusasutustes on olemas kätepesukohad, desovahendid ning vajadusel maskid, haigustunnustega õpetaja ei tule kooli ega lasteaeda, vaid annab võimaluse korral tunnid/tegevused distantsilt (erinevate Interneti platvormide kaudu) või jääb haiguslehele ning asutuse juht leiab õpetajale asendaja.

Mõistlikku meelt ja hoolime tervisest, peseme käsi, vajadusel kanname maski ja laadime alla HOIA äpp, mis ei võta rohkem akut küll  aga annab vihje, kui keegi haigestunu on lähikonnas ja aitab vastavalt reageerida.

Setomaa Vallavalitsus

Terviseameti Lõuna regionaalosakonna juhataja Tiia Luht:

„Võrumaale on lisandunud viimase 14 päeva jooksul 19 COVID positiivset haiget. 1 haige on hospitaliseeritud Tartu Ülikooli Kliinikumi. Võrumaa viimase 14 päeva kumulatiivne haigestumus on 53,65. Võrumaal on jälgimisel 62 lähikontakti. Omavalitsuste järgi asub enim haigeid Võru linnas (10), Võru vallas (8) ja 1 haige Rõuge vallas

Enim haigestunuid on keskealiste ja eakate seas. Keskmine haigestunute vanus on 40,2 eluaastat. 58% haigestunutest on vanuses 40+. 68% haigetest on naised (13) ja 32% mehed (6).

Võrumaal on 10.09 seisuga 2 aktiivset kollet. Arvestades eeltoodut ei ole mõistlik korraldada eakatele (riskigrupp) suunatud üritust siseruumis, kui  pole läbi mõeldud kõiki pisidetaile võimaliku nakkusohu ennetamiseks (maskide kandmine, liikumistrajektoorid, hajutamine, käte pesemine, desinfitseerimine jne). Avalike ürituste korraldajatel lasub suur vastutus järgida Vabariigi Valitsuse korraldust nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud” (https://www.riigiteataja.ee/akt/304092020002 ).

Täiendavate piirangute kehtestamine ei ole 10.09 seisuga otstarbekas, kuna Võrumaal olevad aktiivsed kolded on piiritletud ning teadmata nakkusallikaid ei ole. Teadmata nakkusallikaga haiged viitaksid, et kohapeal toimub varjatud levik. Soovitusena tuleb rangemalt läbi mõelda ürituste läbi viimine ja vastavalt ürituste spetsiifikale vajadusel kehtestada rangemaid piiranguid.”