Avaldatud: 21 veebruar, 2020

Tänasel Värska Kultuurimajas toimunud Eesti Vabariigi 102. aastapäevale pühendatud kontsertaktusel anti üle Setomaa valla tunnustused.

Setomaa valla tänukirja pälvisid järgmised meie kooli õpilased ja õpetajad:
Marta Raiv (2. kl) – Eesti koolilaste metsapostkaardi 2019 konkursil osalemise ja žürii poolt esile tõstetud töö «Mets» eest;
Jade Lummo (12. kl) – Värska Gümnaasiumi  ja Setomaa valla väga eduka esindamise eest erinevatel piirkondlikel ja vabariiklikel pärimuskultuurialastel võistlustel;
Joosep Toom (9. kl) – Värska Gümnaasiumi  ja Setomaa valla väga eduka esindamise eest erinevatel piirkondlikel ja vabariiklikel õpilasvõistlustel ning -konkurssidel reaal- ja loodusainetes;
Karoli Arund (7. kl) – aktiivse ja hea koostöö eest noorsootöös;
Mariete Kena (11. kl) – aktiivse ja hea koostöö eest noorsootöös;
Minifirma Seto KUKU ( Laur Laanetu , Andris-Robin Talumees, Indrek Parijõgi, 7. kl) – Värska Gümnaasiumi  ja Setomaa valla väga eduka esindamise eest erinevatel õpilasfirmade laatadel ja üritustel;
Kersti Leping (matemaatikaõpetaja) – julge ja kiire tegutsemise eest kriisiolukorras;
Meeli Mets (loodusõpetuse ja bioloogiaõpetaja) – õpilaste silmaringi avardavate loodushariduslike tegevuste eestvedamise eest;
Galina Viskar (gümnaasiumi ja muusikakooli muusikaõpetaja) – karmoškaansambli Karmona eestvedamise ja juhendamise eest;

Palju õnne! 🙂

Galerii

Setomaa valla tänukiri on Setomaa valla autasu, mis antakse üksikisikule, juriidilisele isikule, grupile või kollektiivile vallapoolse tänuavaldusena. Tänukirjaga tunnustatakse nii Setomaa valla kui ka väljastpoolt Setomaa valda üksikisikut, juriidilist isikut, gruppi või kollektiivi, kellel on Setomaa valla ees olulisi teeneid.

Tänukirjaga avaldatakse Setomaa valla poolset tänu:
1) mistahes valdkonnas tegutsevatele inimestele, kes on oma töös saavutanud silmapaistvaid tulemusi või kes on kohusetundlikult täitnud oma tööülesandeid, saavutades kõrge kvalifikatsiooni ning autoriteedi oma ala spetsialistide hulgas, või nende inimeste juubelitähtpäevade ja ametist lahkumise puhul;
2) Setomaa valla haridus-, kultuuri- ja spordivaldkonnas tegutsevatele aktivistidele, isetegevuslastele, sportlastele ja kolmandas sektoris tegutsevatele inimestele eduka esinemise eest võistlustel, konkurssidel, suursündmustel ning Setomaa valla suursündmuste eduka korraldamise eest;
3) ettevõtjatele ning valla hallatavatele asutustele koostöö eest, aastapäeva tähistamisel vms;
4) teistele füüsilistele kui ka juriidilistele isikutele mitmesuguse Setomaa vallale kasu ja/või tunnustust toonud tegevuse eest.