Avaldatud: 25 veebruar, 2021

24. veebruaril Petserimaa vabadussamba väljakul toimunud Eesti Vabariigi 103. aastapäevale pühendatud kontsertaktusel anti üle Setomaa valla tunnustused.

Rõõmustame ja tunneme uhkust:

Setomaa valla aukirja pälvis pikaaegse, pühendunud ja tänuväärse töö eest Värska Gümnaasiumis kooli majandusjuht Üllar Mehine.

Setomaa tänukirja pälvisid:
Timo Kudre (9. kl) – Värska Gümnaasiumi  ja Setomaa valla eduka esindamise eest õpilasvõistlustel ning -konkurssidel ning väga heade tulemuste eest õppimises;
Joosep Rohtla (12. kl) – Värska Gümnaasiumi  ja Setomaa valla eduka esindamise eest õpilasvõistlustel ning -konkurssidel ning väga heade tulemuste eest õppimises;
Gretel Juhansoo (12. kl) – Värska Gümnaasiumi  ja Setomaa valla eduka esindamise eest õpilasvõistlustel ning -konkurssidel ning väga heade tulemuste eest õppimises;
Ursula Hakk (geograafiaõpetaja) – pikaaegse ja pühendunud töö eest Värska Gümnaasiumis;
Värska Gümnaasiumi lastevanemate kogu – koolielu arendamisele kaasaaitamise eest.

Palju õnne! 🙂

Eesti Vabariigi 103. aastapäevale pühendatud toimunud kontsertaktusel Petserimaa vabadussamba väljakul videoülevaade