Avaldatud: 6 oktoober, 2022

Õpetajate päeval, 5. oktoobril toimus Värska Kultuurimajas Setomaa valla haridusvaldkonna töötajate tunnustusüritus. Kontsert ja kohvilaud olid tänutäheks ning tunnustuseks valla õpetajatele. Parimaid tunnustati valla tänukirjaga.Oleme uhked ja rõõmustame, et  valla tunnustuse ja tänukirja pälvisid teiste hulgas meie kooli õpetajad:
Liina Palu – Setomaa valla aasta õppeasutuse juht ja Võru maakonna aasta õppeasutuse juht 2022 laureaat;
Helena Elgindy  – Setomaa valla aasta põhikooli aineõpetaja 2022 ja Võru maakonna aasta põhikooli aineõpetaja 2022 laureaat;
Merike Kull – tänuväärse töö eest klassiõpetajana Värska Gümnaasiumis, Võru maakonna aasta klassiõpetaja 2022 nominent;
Kristel Uiboupin – rahvusvaheliste projektide vedamise eest Värska Gümnaasiumis;
Galina Viskar – pikaaegse ja pühendunud töö eest õpetajana Setomaa Muusikakoolis.

Õnnitleme ning soovime jaksu ja kordaminekuid edaspidiseks!

Loe lähemalt https://setomaa.kovtp.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/H5vIe1qX2kuq/content/id/35639199?redirect=https%3A%2F%2Fsetomaa.kovtp.ee