Avaldatud: 4 november, 2019

3. – 9. oktoobrini Setomaal toimunud seto kultuuri nädal oli fookuses setode kultuur ja kombed. Erinevais paigus toimusid seto kultuuriga seotud õpitoad, loengud, kontserdid, kokkusaamised. Tavapärasest rohkem kanti seto riideid ja kõneldi seto keeles. Heisati seto lipud. 9. oktoobril tähistati pidulikult Setomaa sünnipäeva.

Värska Gümnaasiumis toimus 8. oktoobril traditsiooniline ülekooliline kultuurihommik. Üheskoos lauldi Setomaa hümni, laste leelokoor “Laanõtsirk” Maret Vabarna juhendamisel laulis seto leelot. Külas käis nuursootska Triinu-Liis Tarros. Kooli parimad seto keele ja kultuuri tundjad selgitati välja aga viktoriini abil:
1. koht – võistkond ” Eestlased ja lätlane (Uksetagused)” (36 punkti 37-st võimalikust punktisummast);
2. koht – võistkond “Pudsunudsija” (34 punkti);
3.-4. koht – võistkonnad “Jade, Stella, Carmen” ja “8.- 11. kl” (33 punkti).

Setomaa sünnipäeva, 9. oktoobril, tähistasime setopärase lõunaga: setopuder tsialihaga, pakskissell vahukoorega, hapanukapsta salat, leevä- ja ubinapala ning tsäi. Setomaa kultuurikeskuses toimunud pidulikul aktusel esinesid meie kooli laulu- ja pillilapsed.

Setomaa kultuurikeskuse korraldatud kogu Setomaa Seto nädäli viktoriinil osalesid väga edukalt meie kooli õpilased Maru Valk (5. kl) – 1. koht, Mariete Kena (11. kl) –  2. koht, Lisette Tammisto, Ingvar Leping ja Joosep Rohtla (kõik 11. kl) jagasid 3. kohta, Gretel Juhansoo (11. kl) – 4. koht, Karolin Tuul (11. kl) – 5. koht. Täiskasvanute arvestuses saavutas õpetaja Kersti Leping 3. koha.

Oktoobrikuusse jagus setoteemalisi üritusi ka pärast seto kultuuri nädala lõppu. Kolmapäeval, 30. oktoobril külastasid meie kooli Petserimaa õpetajad, kes huvitusid seto keele ja kultuuriga tegelemisest Setomaa koolides. Külalistele avaldasid muljet meie koolimaja sisekujundus (seintel setokeelsed laused ja seto mustrid, sisukad infostendid), puhkekohad õpilastele, „Seto lugõmisnulk“ kooli raamatukogus,  täismõõtmetes võimla, avar söökla, poiste tööõpetuse klass, muusikaklass, õppereiside korraldus, teemapäevad jpm. Samuti arvasid Petserimaa õpetajad, et õpetajate tuba ja tööruum ning see, et igal õpetajal on oma klassiruum, loovad hea võimaluse õppetundide ettevalmistamiseks.

Oktoobrikuus üritusi korraldasid, külalisi võõrustasid, õpilasi innustasid ja koolimaja setopäraste detailidega kaunistamisel abistasid õpetajad Ilme Hoidmets, Maret Vabarna, Piret Ziugand, Triinu Kotov, Helena Kudre.  Õppetundides abistasid sõnu seto keelde seada aineõpetajad.