Oleme ülemaailmse keskkonnaharidusliku programmi „Roheline kool“ (Eco-schools) liige alates 2021. aasta sügisest.
Programmi tegevused toetavad meie õpilaste kujunemist jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Programmi tegevustesse on kaasatud kogu koolipere ja lapsevanemad.

Maailmahariduslike tegevuste toetamiseks on meie kool liitunud UNESCO Ühendkoolide võrgustikuga ning Euroopa Parlamendi Partnerkoolide programmiga EPAS. Loe siit.

TÄIENDAMISEL

2022/2023 õa

Teemad: Elurikkus ja loodus. Tervis ja heaolu. Kliimamuutused ja toit.

Tegevused:

 • Kool kasutab koolilõuna valmistamisel 20 – 50% ulatuses mahetoorainet ning omab vastavat ökomärgist alates 2020. a detsembrist.
 • Taimse Teisipäeva kooliprogrammiga liitumine (okt. 2022), et suurendada tervisliku ja maitsva taimse toidu osakaalu koolilõuna menüüs, toetada õpilaste tervislikke toitumisharjumusi ning suurendada õpilaste teadlikkust nende toiduvalikute mõjust keskkonnale.
 • Tegevused toidujäätmete ja toidukao vältimiseks ja vähendamiseks, nt kooli sööklas iseteenindusvõimaluse loomine.
 • Õuesõppeklassi paviljoni ehitamine
 • Üritused, külalisõpetajate kaasamine
  • 19.09 Maailmakoristuspäev – 1.-12. kl
  • 29.09 Õppekäik “Sotsiaalne ettevõtlus” – 11.-12. kl
  • 10.-11.10 Tähistame vaimse tervise nädalat – 1.-12. kl
  • 20.10 Õiglase kaubanduse päev – 1.-12. kl
  • 01.11 Punase Risti koolitus “Elupäästev esmaabi” – 1.-4. kl, 9. kl, 11.-12. kl
  • 02.11 Punase Risti koolitus “Kaitse end ja aita teist” – 5.-8.kl
  • 07.11 Loeng „Enam hullemaks minna ei saa..” – 9.-12. kl
  • 16.11 Tähistame rahvusvahelist sallivuspäeva: Sallivuspäev – koolipere
  • 21.-25.11 Tähistame maailmanädalat “Avasta Aasiat”  – koolipere
  • 23.-29.01 Digikoristusnädal – 4.-12. kl, koolimeeskond
  • 26.01 KiVa kiusuennetuse lühiloeng lastevanematele
  • 14.02 Elu Puu rollimäng (koostöös Peipsi Koostöö Keskusega) – 8.kl
  • 21.03 Tähistame rahvusvahelist veepäeva – 1.-3. kl tegevused ainetundides, 4.-7. kl õppekäigul Värska Kuurortravikeskuses, Värska Mineraalvesi,  8.-9. kl praktiline töö Põlva Koolis, 10.-12. kl  õppekäigul Taevaskojas (loodusvaatlus)
  • 24.03 Külalistund „Kliima, inimene ja elurikkus“ – 10.-12. kl, Tarmo Evestus (Räpina AK)
  • 14.04 Õuesõppe päev
  • Prügijooks/-kõnd
  • 15.-19.05 Õuesõppenädal
 • Projektides/kampaaniades osalemine:
  • Kasvades oma toiduga (Tartu 2024, märts 2023 – …)
  • Küünlaümbriste jaht (Kuusakoski, dets 2022- märts 2023) – 1.-3., 5., 7., 9., 11.-12. kl
  • Räpina AK taimeprojekt “Maasikasõbrad 2023” (veebr – mai 2023, 1.-3. kl)
  • Värska Gümnaasiumi õpilaste õppekäigud (KIK, sept – juuni 2023, 1.-9. kl) – õppekäigud loodusesse ja looduskeskustesse, osalemine õppeprogrammides
  • „Noorte Heaks 2022“ (Setomaa Noorsootöö Keskus, Setomaa koolide õpilased, 2022/23 õa) – maitsetaimede kasvatamine taimekastides
  • Majandusõpetus ja õpilasfirmade tegevus Setomaa koolides 2022-2023 õa (Setomaa arenguprogramm, Setomaa Liit, okt 2022 – sept 2023)
  • Tere, Kevad! (1.-3. kl)
  • Vaimse tervise monitooring (sept – dets 2022)
  • GeenEduLarp curriculum  – rohelised tegevused koolis, kasutades harivat päris elus rollimängu EduLARP (Peipsi Koostöö Keskus, õpetajad 26.-30. apr Poolas Lublinis koolitusel, sügisel GreenEduLarp õppekava testimine)
  • Kliimateadlikus koolist ühiskonda (TÜ, veebr – okt 2023)

2021/2022 õa

Tegevused:

 • Biojäätmete kohapeal kompostimiseks komposterisoetamine (sept 2021)
 • Taimekastide meisterdamine, maitsetaimede jt köögiviljade kasvatamine taimekastides  – 1.-6. kl (apr – mai 2022)
 • Kooli mets-pargi korrastamine
 • Õuesõppeks õuealale laud-pingid- komplektid soetamine, õuesõppeklassi paviljoni projekteerimine ja ehitusrahastuse leidmine  – eestvedaja: lastevanemate kogu
 • Koolihoone renoveerimisprojekti koostamine
 • Keskkonnaülevaatuse läbiviimine
 • Üritused, külalisõpetajate kaasamine
  • 20.09 Maailmakoristuspäev – 1.-12. kl
  • 02.11 Ökoloogia teenuste õppepäev (koostöös Peipsi Koostöö Keskusega) – 9. ja 12. kl
  • 22.-26.11 Tähistame maailmanädalat – “Avasta Aafrikat” – 1.-12. kl
  • 06.12 ÕpiLARP-id “Päikesepunk” ja “NOA2424” (koostöös Peipsi Koostöö Keskusega) – 6. ja 12. kl
  • 07.12 Värska Talumuuseumi programmis ,,Sügis pöörab talveks, päike otsib pesa!“ osalemine – 3.kl
  • 13.12 Jõulukuuse meisterdamine taaskasutusmaterjalist – 1.-12. kl
  • 24.-28.01 Digikoristusnädal – koolipere
  • 14.04 Õuesõppe päev: Aed. Talgud aias. – 1.-12. kl
  • 22.04 Veepäev – 1.-12. kl
  • 3.05 kooli esindus Rohelise kooli õpilaste õppepäeval Aegnas
  • 16.-20.05 Õuesõppenädal – 1.-12. kl
 • Projektides osalemine:
  • Räpina Aianduskooli taimekasvatusprojekt “Maitsetaimedega sõbraks” (1.-3. kl, veebr – juuni 2021)
  • Köögivilja teekond lauale (Noorte omaalgatuskonkurss “Tulevik on täna!”, HTM, okt – dets 2021)
  • Peipsimaa koolide ja kogukondade maailmahariduslik tegevus (Peipsi Koostöö Keskus, sept 2021 – aug 2022)
  • Värska Gümnaasiumi õpilaste loodustunnid väljaspool klassiruumi (KIK, sept – dets 2021, 1.-9. kl)
  • Majandusõpetus ja õpilasfirmade tegevus Setomaa koolides 2020-2021 õa (Setomaa arenguprogramm, Setomaa Liit, sept 2021)
  • Majandusõpetus ja õpilasfirmade tegevus Setomaa koolides 2021-2022 õa (Setomaa arenguprogramm, Setomaa Liit, okt 2021 – sept 2022)
  • Tere, Kevad! (1.-3. kl)