Oleme ülemaailmse keskkonnaharidusliku programmi „Roheline kool“ (Eco-schools) liige alates 2021. aasta sügisest.
Programmi tegevused toetavad meie õpilaste kujunemist jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Programmi tegevustesse on kaasatud kogu koolipere ja lapsevanemad.

2023/2024 õa

Teemad:

Tegevused: 

 • Kool kasutab koolilõuna valmistamisel 20 – 50% ulatuses mahetoorainet
 • Taimse Teisipäeva kooliprogrammiga jätkamine, et suurendada tervisliku ja maitsva taimse toidu osakaalu koolilõuna menüüs, toetada õpilaste tervislikke toitumisharjumusi ning suurendada õpilaste teadlikkust nende toiduvalikute mõjust keskkonnale: ettekanded õpilastele
 • Tegevused toidujäätmete ja toidukao vältimiseks ja vähendamiseks: igapäevane jäätmete kaalumine (statistika), õpilaste teadlikkuse tõstmine; PrykkArt näitus toidust & toidu raiskamisest (nov 2023)
 • Õuesõppeklassi paviljoni ehitamiseks ettevalmistavad tegevused
 • Üritused, külalisõpetajate kaasamine
 • Projektides/kampaaniades osalemine:
  • Värska Gümnaasiumi õpilaste õppekäigud (KIK, sept – juuni 2024, 1.-9. kl) – õppekäigud loodusesse ja looduskeskustesse, osalemine õppeprogrammides
  • Kasvades oma toiduga (Tartu 2024, märts 2023 – …)
  • Küünlaümbriste jaht (Kuusakoski, dets 2023- märts 2024) 
  • Majandusõpetus ja õpilasfirmade tegevus Setomaa koolides 2022-2023 õa (Setomaa arenguprogramm, Setomaa Liit, okt 2023 – sept 2024)
  • Tere, Kevad! (1.-3. kl)
  • GeenEduLarp curriculum  – rohelised tegevused koolis, kasutades harivat rollimängu EduLARP e õpilarp, GreenEduLarp õppekava testimine 6. klassiga (Peipsi Koostöö Keskus)
  • „Maailmakodaniku pädevusmudeli rakendamine Planeedi kestlikkuse teemavaldkonnas formaal- ja mitteformaalõppeasutuste koostöös“ (kliimasõbraliku hommikusöögi programm, maailmakohvik, maailmahariduse metoodikate seminar, Peipsi Koostöö Keskus, okt 2023 – mai 2024)
  • Kliimateadlikus koolist ühiskonda (TÜ, loodusainete õpetajatele)

2022/2023 õa

Teemad: Elurikkus ja loodus. Tervis ja heaolu. Kliimamuutused ja toit.

Tegevused:

 • Kool kasutab koolilõuna valmistamisel 20 – 50% ulatuses mahetoorainet ning omab vastavat ökomärgist alates 2020. a detsembrist.
 • Taimse Teisipäeva kooliprogrammiga liitumine (okt. 2022), et suurendada tervisliku ja maitsva taimse toidu osakaalu koolilõuna menüüs, toetada õpilaste tervislikke toitumisharjumusi ning suurendada õpilaste teadlikkust nende toiduvalikute mõjust keskkonnale.
 • Tegevused toidujäätmete ja toidukao vältimiseks ja vähendamiseks: kooli sööklas iseteenindusvõimaluse loomine.
 • Õuesõppeklassi paviljoni ehitamiseks ettevalmistavad tegevused
 • Üritused, külalisõpetajate kaasamine
  • 19.09 Maailmakoristuspäev – 1.-12. kl
  • 29.09 Õppekäik “Sotsiaalne ettevõtlus” – 11.-12. kl
  • 10.-11.10 Tähistame vaimse tervise nädalat – 1.-12. kl
  • 20.10 Õiglase kaubanduse päev – 1.-12. kl
  • 01.11 Punase Risti koolitus “Elupäästev esmaabi” – 1.-4. kl, 9. kl, 11.-12. kl
  • 02.11 Punase Risti koolitus “Kaitse end ja aita teist” – 5.-8.kl
  • 07.11 Loeng „Enam hullemaks minna ei saa..” – 9.-12. kl
  • 16.11 Tähistame rahvusvahelist sallivuspäeva: Sallivuspäev – koolipere
  • 21.-25.11 Tähistame maailmanädalat “Avasta Aasiat”  – koolipere
  • 23.-29.01 Digikoristusnädal – 4.-12. kl, koolimeeskond
  • 26.01 KiVa kiusuennetuse lühiloeng lastevanematele
  • 14.02 Elu Puu rollimäng (koostöös Peipsi Koostöö Keskusega) – 8.kl
  • 21.03 Tähistame rahvusvahelist veepäeva – 1.-3. kl tegevused ainetundides, 4.-7. kl õppekäigul Värska Kuurortravikeskuses, Värska Mineraalvesi,  8.-9. kl praktiline töö Põlva Koolis, 10.-12. kl  õppekäigul Taevaskojas (loodusvaatlus)
  • 24.03 Külalistund „Kliima, inimene ja elurikkus“ – 10.-12. kl, Tarmo Evestus (Räpina AK)
  • 14.04 Õuesõppe päev
  • 04.05 Talgupäev
  • 15.-19.05 Õuesõppenädal
 • Projektides/kampaaniades osalemine:
  • Kasvades oma toiduga (Tartu 2024, märts 2023 – …)
  • Küünlaümbriste jaht (Kuusakoski, dets 2022- märts 2023) – 1.-3., 5., 7., 9., 11.-12. kl
  • Räpina AK taimeprojekt “Maasikasõbrad 2023” (veebr – mai 2023, 1.-3. kl)
  • Värska Gümnaasiumi õpilaste õppekäigud (KIK, sept – juuni 2023, 1.-9. kl) – õppekäigud loodusesse ja looduskeskustesse, osalemine õppeprogrammides
  • „Noorte Heaks 2022“ (Setomaa Noorsootöö Keskus, Setomaa koolide õpilased, 2022/23 õa) – maitsetaimede kasvatamine taimekastides
  • Majandusõpetus ja õpilasfirmade tegevus Setomaa koolides 2022-2023 õa (Setomaa arenguprogramm, Setomaa Liit, okt 2022 – sept 2023)
  • Tere, Kevad! (1.-3. kl)
  • Vaimse tervise monitooring (sept – dets 2022)
  • GeenEduLarp curriculum  – rohelised tegevused koolis, kasutades harivat päris elus rollimängu EduLARP (Peipsi Koostöö Keskus, õpetajad 26.-30. apr Poolas Lublinis koolitusel, sügisel GreenEduLarp õppekava testimine)
  • Kliimateadlikus koolist ühiskonda (TÜ, veebr – okt 2023, koolitussari õpetajatele)

2021/2022 õa

Tegevused:

 • Biojäätmete kohapeal kompostimiseks komposterisoetamine (sept 2021)
 • Taimekastide meisterdamine, maitsetaimede jt köögiviljade kasvatamine taimekastides  – 1.-6. kl (apr – mai 2022)
 • Kooli mets-pargi korrastamine
 • Õuesõppeks õuealale laud-pingid- komplektid soetamine, õuesõppeklassi paviljoni projekteerimine ja ehitusrahastuse leidmine  – eestvedaja: lastevanemate kogu
 • Koolihoone renoveerimisprojekti koostamine
 • Keskkonnaülevaatuse läbiviimine
 • Üritused, külalisõpetajate kaasamine
  • 20.09 Maailmakoristuspäev – 1.-12. kl
  • 02.11 Ökoloogia teenuste õppepäev (koostöös Peipsi Koostöö Keskusega) – 9. ja 12. kl
  • 22.-26.11 Tähistame maailmanädalat – “Avasta Aafrikat” – 1.-12. kl
  • 06.12 ÕpiLARP-id “Päikesepunk” ja “NOA2424” (koostöös Peipsi Koostöö Keskusega) – 6. ja 12. kl
  • 07.12 Värska Talumuuseumi programmis ,,Sügis pöörab talveks, päike otsib pesa!“ osalemine – 3.kl
  • 13.12 Jõulukuuse meisterdamine taaskasutusmaterjalist – 1.-12. kl
  • 24.-28.01 Digikoristusnädal – koolipere
  • 14.04 Õuesõppe päev: Aed. Talgud aias. – 1.-12. kl
  • 22.04 Veepäev – 1.-12. kl
  • 3.05 kooli esindus Rohelise kooli õpilaste õppepäeval Aegnas
  • 16.-20.05 Õuesõppenädal – 1.-12. kl
 • Projektides osalemine:
  • Räpina Aianduskooli taimekasvatusprojekt “Maitsetaimedega sõbraks” (1.-3. kl, veebr – juuni 2021)
  • Köögivilja teekond lauale (Noorte omaalgatuskonkurss “Tulevik on täna!”, HTM, okt – dets 2021)
  • Peipsimaa koolide ja kogukondade maailmahariduslik tegevus (Peipsi Koostöö Keskus, sept 2021 – aug 2022)
  • Värska Gümnaasiumi õpilaste loodustunnid väljaspool klassiruumi (KIK, sept – dets 2021, 1.-9. kl)
  • Majandusõpetus ja õpilasfirmade tegevus Setomaa koolides 2020-2021 õa (Setomaa arenguprogramm, Setomaa Liit, sept 2021)
  • Majandusõpetus ja õpilasfirmade tegevus Setomaa koolides 2021-2022 õa (Setomaa arenguprogramm, Setomaa Liit, okt 2021 – sept 2022)
  • Tere, Kevad! (1.-3. kl)