Oleme ülemaailmse keskkonnaharidusliku programmi „Roheline kool“ (Eco-schools) liige alates 2021. aasta sügisest.
Programmi tegevused toetavad meie õpilaste kujunemist jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Programmi tegevustesse on kaasatud kogu koolipere ja lapsevanemad.

* 2024. aastal pälvisime esmakordselt rahvusvaheliselt tuntud ja tunnustatud keskkonnamärgise “Roheline lipp”.

Keskkonnapõhimõtted

Meie kool on keskkonnateadlikkust, jätkusuutlikku ja tervislikku elu edendav kool, mis oma igapäeva tegevustega on eeskujuks ja suunanäitajaks.
✓ Koolis järgitakse õppe- ja kasvatustöö läbiviimisel, maja haldamisel ja kogu tegevuse korraldamisel keskkonnasõbralikkuse põhimõtteid:

 • hoiame loodust;
 • kasutame vett, toitu, elektrit ja paberit säästlikult;
 • sorteerime jäätmeid liigiti;
 • taaskasutame;
 • organiseerime koolis keskkonnaalaseid üritusi;
 • osaleme keskkonnakampaaniates ja –projektides;
 • õpime ja täiendame pidevalt oma keskkonnaalaseid teadmisi, kasutades selleks aktiivselt kooli õueala ja kodukoha võimalusi.

✓ Koolis väärtustatakse liikumist, tervislikke eluviise ja õpilaste ning koolimeeskonna vaimset ja füüsilist heaolu.

2023/2024 õa

Teemad: Toit. Jäätmed. Tervis ja heaolu. 

Tegevused: 

 • Kool kasutab koolilõuna valmistamisel 20 – 50% ulatuses mahetoorainet    Ettekanne Rohelise Kooli võrgustiku veebiseminaril 13.03.2024
 • Taimse Teisipäeva kooliprogrammiga jätkamine, et suurendada tervisliku ja maitsva taimse toidu osakaalu koolilõuna menüüs, toetada õpilaste tervislikke toitumisharjumusi ning suurendada õpilaste teadlikkust nende toiduvalikute mõjust keskkonnale: ettekanded õpilastele.  Juunis 2023 pälvisime Taimse Teisipäeva tunnustuse aktiivse panustamise eest keskkonnasõbralikuma ja tervislikuma toidulaua kujundamisesse.
 • Tegevused toidujäätmete ja toidukao vältimiseks ja vähendamiseks: kooli sööklas iseteenindusvõimaluse arendamine, igapäevane jäätmete kaalumine (statistika); õpilaste teadlikkuse tõstmine, nt PrykkArt näitus toidust & toidu raiskamisest (nov – dets 2023), Mini Negavati videokonkursi võidukarika viivad koju Iisaku ja Värska Gümnaasium,  6. kl õpilaste mini Negavatt 2023 konkursivideo
 • Õuesõppeklassi varjualause ehitamine
 • Jätkuvad kooli park-metsas korrastustööd kuivanud, murdunud puude ja okste eemaldamine
 • Üritused, külalisõpetajate kaasamine:
  • 18.09 Maailmakoristuspäev – koolipere, koristustalgud kooli ümbruses ja Värska asulas
  • 17.10 – 18.10 Kiirabi. Õpime elustama. 10 – 12. klass
  • 09.10 – „Rändav bioklass“ https://tymri.ut.ee/et/sisu/randav-bioklass  – tänapäevaste bioloogia uurimismeetoditega tutvumine, DNA analüüsi läbiviimine. 10.-11. kl
  • 11.10 – Pähni Looduskeskuse õppeprogramm (KIK) “Matkasellid Luhasoos” , “Matkasellid Paganamaal” – 4.- 6. kl ·
  • 12.10 – “Eksootiliste taimede pikk teekond meie lauale”  TÜ Loodusmuuseum, 10., 12. kl
  • 12.10  – Rakendusbioloogia ja majandusõpetuse kursuste raames õppekäigud:
   • 11. kl: Estover AS Kaarlijärve tootmisüksus (on oma tootmises tugevalt orienteeritud kestlikkusele – valminud biogaasijaama ja säästliku ning bioloogilistele protsessidel põhinevat tootmisprotsessiga tutvumine), Icosagen AS (aasta ettevõte 2024)
   • 10. ja 12. kl: TÜ Geenivaramu, sh loeng ja Tartu Loodusmaja õppeprogramm.
  • 17.10 – Elustamise ABC – 5.-12. kl
  • 20.10 – Õiglase kaubanduse päev.
   • 10.-12. kl film monokultuursest õlipalmikasvatusest ja lapstööjõu kasutamisest maailmas. Pärast filmi arutelu võimalikkusest muuta tootmist loodusest aga ka inimestest hoolivamaks. Vastuse otsimine küsimusele– „Kuidas mina seda teeksin“
   • Töötoad ja loengud (sh MTÜ Mondo) erinevates vanusastmetes loodusõpetuse, bioloogia ja majandusõppe raames.
  • 03.11 – Tartu Loodusmaja loodusprogrammid (KIK) “Elusloodus ja kaubandus”, “Toiduenergia labor” -8.-9. kl
  • 06.-11.11 Liikuma Kutsuva Kooli õuesõppenädal „Sügise säras õue õppima“
  • 16.11 – Sallivuspäev (KiVa) – 1.-12. kl
  • 15.11 – 5.12 – näitus Prykkart, 29.11 – interaktiivne loeng  – 1.-12. kl
  • 27.11 – 01.12 maailmanädal “Avasta Lõuna-Ameerikat!”:
   • 28.11 – Kakao-teemalise rollimängu töötuba – 8.-12. kl
   • 30.11 – Kliimasõbralik toiduvalik. Perepäev 1.-3., 5. kl
   • 01.12 – Amazonase pärandkultuurid, toidukultuur.
   • Kohvik jätkusuutlikust toidust – kogukond ja kool (Peipsi Koostöö Keskus)
   • ÜRO matk “Toidujulgeolek Ladina-Ameerikas” – 10.-11. kl (MTÜ Mondo)
   • 29.11 – Teadusbussi etendused koolis – 7.-12.kl
  • 29.11 – 11.12 Rändnäitused  „6. laine. Elurikkuse kahanemise põhjused“, „Hoiame oma paradiisi“
  • 12.-16.02 Setomaa koolide õpilaste koostöönädal teemal Tervis
  • 12.02.2024. Toit – tervise alustala. Setomaa koolide 4.-6. kl õpilaste koostööpäev Värskas
   • Taimne teisipäev (loeng)
   • Pärandsalati tutvustus, 10 min-köögiviljatoorsalati valmistamise konkurss
   • Suhkur jookides
   • Tervislik toit sünnipäevalaual
   • Vaimne tervis, liikumine ja toitumine (loeng)
   • Liikumisülesanded võimlas
   • Rikastame toidulauda – lisanditena seemned, idandid
   • „Toiduenergia uurimislabor“ – 9. kl Kuidas teha toidukorvi koostamisel paremaid valikuid ja olla säästlik tarbija.
  • 22.03 Veepäev. Rahvusvahelise veepäeva tähistamine.
   • 1.-3. kl – vee teema ainetundides
   • 5.-7. kl – „ Minu veekasutus“Keskkonnaameti koolitusprogramm
   • 8. kl – plakatid veest
   • 10.-12. kl – loeng ja praktiline töötuba „Jätkusuutlik toit“ (Peipsi Koostöö Keskus)
   • 5.-6. kl rollimäng „Vesi kui vara“. Mäng on koostatud 6. kl õpilaste poolt loovus-, loodus- ja ühiskonnaõpetuse tundide raames
  • 11.-12.04 – Setomaa koolide õpilaste õppekäik Põlevkivimaale – 10. kl, 7. kl, 6. kl õpilaste esindus
  • 29.04 Prügikõnd /-jooks – kogu koolipere jookseb või kõnnib, samal ajal koristades talve jooksul kogunenud prügi kooli lähistel ja kogu asulas.
  • 29.04 „Uurime ja avastame“,  “Putukad-mutukad” (KIK) – 2.-3. kl
  • 02.05 Kliimaministeerium rohereformist – 9.-11. kl
  • 03.05 “Inimene, liiklus, keskkond” (KIK) Eesti Maanteemuuseum – 1.kl
  • 06.-10.05 Setomaa koolide õpilaste koostöönädal teemal Ettevõtlikkus – 1.-11. kl
  • 20.-24. 05 Liikuma Kutsuva Kooli õuesõppenädal
  • 03.-07.06 Õppekäikude nädal

2022/2023 õa

Teemad: Elurikkus ja loodus. Tervis ja heaolu. Kliimamuutused ja toit

Tegevused:

 • Kool kasutab koolilõuna valmistamisel 20 – 50% ulatuses mahetoorainet ning omab vastavat ökomärgist alates 2020. a detsembrist.
 • Taimse Teisipäeva kooliprogrammiga liitumine (okt. 2022), et suurendada tervisliku ja maitsva taimse toidu osakaalu koolilõuna menüüs, toetada õpilaste tervislikke toitumisharjumusi ning suurendada õpilaste teadlikkust nende toiduvalikute mõjust keskkonnale.
 • Tegevused toidujäätmete ja toidukao vältimiseks ja vähendamiseks: kooli sööklas iseteenindusvõimaluse loomine.
 • Õuesõppeklassi paviljoni ehitamiseks ettevalmistavad tegevused
 • Üritused, külalisõpetajate kaasamine
  • 19.09 Maailmakoristuspäev – 1.-12. kl
  • 29.09 Õppekäik “Sotsiaalne ettevõtlus” – 11.-12. kl
  • 10.-11.10 Tähistame vaimse tervise nädalat – 1.-12. kl
  • 20.10 Õiglase kaubanduse päev – 1.-12. kl
  • 01.11 Punase Risti koolitus “Elupäästev esmaabi” – 1.-4. kl, 9. kl, 11.-12. kl
  • 02.11 Punase Risti koolitus “Kaitse end ja aita teist” – 5.-8.kl
  • 07.11 Loeng „Enam hullemaks minna ei saa..” – 9.-12. kl
  • 16.11 Tähistame rahvusvahelist sallivuspäeva: Sallivuspäev – koolipere
  • 21.-25.11 Tähistame maailmanädalat “Avasta Aasiat”  – koolipere
  • 23.-29.01 Digikoristusnädal – 4.-12. kl, koolimeeskond
  • 26.01 KiVa kiusuennetuse lühiloeng lastevanematele
  • 14.02 Elu Puu rollimäng (koostöös Peipsi Koostöö Keskusega) – 8.kl
  • 21.03 Tähistame rahvusvahelist veepäeva – 1.-3. kl tegevused ainetundides, 4.-7. kl õppekäigul Värska Kuurortravikeskuses, Värska Mineraalvesi,  8.-9. kl praktiline töö Põlva Koolis, 10.-12. kl  õppekäigul Taevaskojas (loodusvaatlus)
  • 24.03 Külalistund „Kliima, inimene ja elurikkus“ – 10.-12. kl, Tarmo Evestus (Räpina AK)
  • 14.04 Õuesõppe päev
  • 04.05 Talgupäev
  • 15.-19.05 Õuesõppenädal
 • Projektides/kampaaniades osalemine:
  • Kasvades oma toiduga (Tartu 2024, märts 2023 – …)
  • Küünlaümbriste jaht (Kuusakoski, dets 2022- märts 2023) – 1.-3., 5., 7., 9., 11.-12. kl
  • Räpina AK taimeprojekt “Maasikasõbrad 2023” (veebr – mai 2023, 1.-3. kl)
  • Värska Gümnaasiumi õpilaste õppekäigud (KIK, sept – juuni 2023, 1.-9. kl) – õppekäigud loodusesse ja looduskeskustesse, osalemine õppeprogrammides
  • „Noorte Heaks 2022“ (Setomaa Noorsootöö Keskus, Setomaa koolide õpilased, 2022/23 õa) – maitsetaimede kasvatamine taimekastides
  • Majandusõpetus ja õpilasfirmade tegevus Setomaa koolides 2022-2023 õa (Setomaa arenguprogramm, Setomaa Liit, okt 2022 – sept 2023)
  • Tere, Kevad! (1.-3. kl)
  • Digikoristusnädal (4.-12. kl, koolimeeskond)
  • Vaimse tervise monitooring (sept – dets 2022)
  • GeenEduLarp curriculum  – rohelised tegevused koolis, kasutades harivat päris elus rollimängu EduLARP (Peipsi Koostöö Keskus, õpetajad 26.-30. apr Poolas Lublinis koolitusel, sügisel GreenEduLarp õppekava testimine)
  • Kliimateadlikus koolist ühiskonda (TÜ, veebr – okt 2023, koolitussari õpetajatele)

2021/2022 õa

Tegevused:

 • Biojäätmete kohapeal kompostimiseks komposterisoetamine (sept 2021)
 • Taimekastide meisterdamine, maitsetaimede jt köögiviljade kasvatamine taimekastides  – 1.-6. kl (apr – mai 2022)
 • Kooli mets-pargi korrastamine
 • Õuesõppeks õuealale laud-pingid- komplektid soetamine, õuesõppeklassi paviljoni projekteerimine ja ehitusrahastuse leidmine  – eestvedaja: lastevanemate kogu
 • Koolihoone renoveerimisprojekti koostamine
 • Keskkonnaülevaatuse läbiviimine
 • Üritused, külalisõpetajate kaasamine
  • 20.09 Maailmakoristuspäev – 1.-12. kl
  • 02.11 Ökoloogia teenuste õppepäev (koostöös Peipsi Koostöö Keskusega) – 9. ja 12. kl
  • 22.-26.11 Tähistame maailmanädalat – “Avasta Aafrikat” – 1.-12. kl
  • 06.12 ÕpiLARP-id “Päikesepunk” ja “NOA2424” (koostöös Peipsi Koostöö Keskusega) – 6. ja 12. kl
  • 07.12 Värska Talumuuseumi programmis ,,Sügis pöörab talveks, päike otsib pesa!“ osalemine – 3.kl
  • 13.12 Jõulukuuse meisterdamine taaskasutusmaterjalist – 1.-12. kl
  • 24.-28.01 Digikoristusnädal – koolipere
  • 14.04 Õuesõppe päev: Aed. Talgud aias. – 1.-12. kl
  • 22.04 Veepäev – 1.-12. kl
  • 3.05 kooli esindus Rohelise kooli õpilaste õppepäeval Aegnas
  • 16.-20.05 Õuesõppenädal – 1.-12. kl
 • Projektides osalemine:
  • Räpina Aianduskooli taimekasvatusprojekt “Maitsetaimedega sõbraks” (1.-3. kl, veebr – juuni 2021)
  • Köögivilja teekond lauale (Noorte omaalgatuskonkurss “Tulevik on täna!”, HTM, okt – dets 2021)
  • Peipsimaa koolide ja kogukondade maailmahariduslik tegevus (Peipsi Koostöö Keskus, sept 2021 – aug 2022)
  • Värska Gümnaasiumi õpilaste loodustunnid väljaspool klassiruumi (KIK, sept – dets 2021, 1.-9. kl)
  • Majandusõpetus ja õpilasfirmade tegevus Setomaa koolides 2020-2021 õa (Setomaa arenguprogramm, Setomaa Liit, sept 2021)
  • Majandusõpetus ja õpilasfirmade tegevus Setomaa koolides 2021-2022 õa (Setomaa arenguprogramm, Setomaa Liit, okt 2021 – sept 2022)
  • Tere, Kevad! (1.-3. kl)