Raamatukogu kasutamise eeskiri

Sisekord

 1. Raamatukogu on avatud E – N kell 8.15 – 16.15.
 2. Raamatukogu on avatud kõigile: õpilased, õpetajad, lapsevanemad, koolitöötajad jt.
 3. Raamatukogu teenuse kasutamise õiguse annab lugejakaart. Lugeja annab allkirja tõendamaks, et ta on tutvunud raamatukogu kasutamise eeskirjadega ja kohustub seda täitma.
 4. Raamatukogu teenused:
  • kojulaenutus;
  • kohalkasutus;
  • teatmeteenindus;
  • uudiskirjanduse näitus;
  • interneti kasutamine;
  • TV-teenus.
 5. Teavikuid laenutatakse tasuta.
 6. Raamatukogu ei vastuta valveta jäetud esemete eest.
 7. Infot ja teateid raamatukogu töökorralduse ja teenuste kohta saab raamatukogu juhatajalt.

Lugeja vastutus

 1. Lugeja kannab materiaalset vastutust tema kasutuses olevate teavikute eest. Teaviku rikkumise või kaotamise korral tuleb see asendada sama või muu raamatukogule vajaliku trükisega või kompenseerida raamatukogu poolt määratud summas.
 2. Teavikute omavoliline väljaviimine raamatukogust on keelatud.
 3. Raamatukogus tuleb säilitada vaikust, oma käitumisega ei tohi häirida kaaslugejaid.

Kohallugemine

 1. Kohallugemise õigus on kõigil.
 2. Raamatukokku ei tohi siseneda üleriietes.
 3. Raamatukogus ei tohi süüa, valjusti vestelda, või muul viisil häirida teisi lugejaid.
 4. Avariiulitel olevaid teavikuid saab kasutada ilma raamatukogutöötaja vahenduseta.
 5. Kohapeal on võimalik teostada tasuta teksti väljaprintimist oma paberile.
 6. Kohapeal on võimalik vaadata etteregistreerimisega videod ja DVD-d õppetunni raames, samuti kasutada arvutit CD, mälupulga lugemiseks ja multimeedia esitluseks. Seto lugemisnurgas on võimalik teavikuid ka kuulata.
 7. Raamatukogus on etteregistreerimisega võimalik viia läbi õppetunde, üritusi, kohtumisi, näitusi jne.

Kojulaenutus

 1. Lugejatel on teavikute laenutustähtaeg 2 nädalat. Raamatukogu juhatajal on õigus laenutustähtaega pikendada.
 2. Õpikuid laenutatakse terveks õppeaastaks. Õpilased peavad õpikud varustama kaitsekile või paberiga.
 3. Koolist lahkunud õpilane ja kooli töötaja peab tunnistuse saamiseks või töölepingu lõpetamisel likvideerima tagastamata teavikute võlgnevuse raamatukokku.
 4. Väljalaenutatud või uudiskirjanduse näitusel olevatele teavikutele saab registreerida järjekorda. Lugejale teatatakse saabunud teavikust.
 5. Koju ei laenutata:
  • Teatmeteoseid;
  • Ajalehti, ajakirju;
  • Suure nõudlusega teavikuid;
  • Kasette, DVD- ja CD-sid.
 6. Teaviku saamisel hindab lugeja koos raamatukogu juhatajaga teaviku seisukorda, et tuvastada võimalikud defektid. Tagastamisel avastatud rikutud teavikud asendab lugeja sama väljaandega või hüvitab summas.

Raamatukogu juhataja  Helena Kudre
e-post: helena.kudre@varskakool.ee
tel:  796 4969