Maailmaharidus jagab teadmisi sellest, kuidas globaalprobleemid mõjutavad üksikisiku, kogukonna ja ühiskonna igapäevaelu ja kuidas igaüks meist saab mõjutada maailma.
Maailmahariduslike tegevuste toetamiseks on meie kool liitunud UNESCO Ühendkoolide võrgustikuga ning Euroopa Parlamendi Partnerkoolide programmiga EPAS.

UNESCO ühendkoolide võrgustiku täisliikmeks sai meie kool 2021. aastal pärast kaht aastat kandidaatkoolina. Võrgustiku liikmete missioon on kasvatada avatud, keskkonnast ja inimestest hoolivaid ja ühiskondlikult aktiivseid inimesi.
Võrgustiku liikmena:

 • lõimime maailmakodaniku-, keskkonna-, rahu- kui ka säästva arengu teemasid õppeainetesse;
 • kaasame õppetöö läbiviimiseks külalisõpetajaid, korraldame Maailmakooli abil teemakohaseid töötube ning näitusi;
 • tähistame ÜRO kalendri põhjal rahvusvahelisi teemapäevasid, näiteks usunditevahelise harmoonia päeva, veepäeva, sallivuspäeva, õiglase kaubanduse päeva, rahupäeva jpm;
 • pakume gümnaasiumis valikainet “Globaliseeruv maailm”;
 • korraldame iga aasta novembris maailmanädalat:
  2020. aasta maailmanädala teema oli “Mina hoolin!” ning keskseks teemaks kliimamuutused, ränne ja pagulus.
  2021. aasta maailmanädal “Avasta Aafrikat!” võitsime maailmapäevade konkursil peauhinna –  inspiratsioonireisi Prahasse, millel osalesid õpetajad H. Elgindy ja R. Kalder ning 10. kl õpilane H. Šlik.
  2022. aasta maailmanädal “Avasta Aasiat!” päädis heategevusliku kohvikuga Ukraina abistamiseks.


  Maailmanädalate meediakajastus:
  27.11.2020 Lõuna-Eesti Postimees  Maailmanädal avardas Värska õpilaste silmaringi
  17.02.2022 Lõuna-Eesti Postimees Maailmapäevade konkursi võitis Värska gümnaasium

EPAS programmiga liitusime 2022. aasta kevadel, tegevuse eesmärk on tutvustada Euroopa parlamentaarset demokraatiat, Euroopa Parlamendi tegevust ning Euroopa väärtusi. EPAS liikmena:

 • tähistame maikuus Euroopa päeva;
 • viime ühiskonnaõpetuse tundides läbi Euroopa Parlamendi simulatsiooni;
 • on võimalus osa võtta erinevatest siseriiklikest ja rahvusvahelistest üritustest, nt 2022. aasta detsembris osalesid Euroopa Parlamendi kutsel Strasbourgis Sahharovi auhinna tseremoonial õpetaja H. Elgindy ja 10. kl õpilane M. Lõvi  (Jaanuar 2023, nr 1 (398) Setomaa valla uudised lk 8: Väike maakool Euroopa Parlamendis).

Eestis koordineerib mõlemaid programme MTÜ Mondo

Meie kooli maailmahariduse meeskond: Helena Elgindy, Liina Palu, Ruth Kõivo, Anneli Jõgela ja Mai Linnas

Fotol “Ränne ja pagulus” ning “Islam” töötuba läbiviia Kristi Ockba, kaks Süüria pagulast, kooli vilistlane Lisette Tammisto ning õpetaja Helena Elgindy