Meie koolis rakendatakse Kiusamisvaba Kooli (KiVa) programmi alates 2017. aastast.

KiVa on Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi poolt tellitud ning Turu ülikooli teadlaste poolt välja töötatud koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm, mida lisaks Soomele kasutatakse juba rohkem kui 20 riigis üle maailma. Statistika näitab, et keskmiselt iga viies õpilane on olnud kiusamise ohver, seega on kiusamine Eesti koolides tõsine probleem ja iga kooli kohustus on tegeleda sellega, et tagada lastele turvaline ja toetav koolikeskkond, kus iga laps saab ennast hästi tunda.

Programm:

 • aitab lastel õppida kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima;
 • sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusujuhtumite lahendamiseks;
 • on üks süstemaatilisemaid maailmas, sisaldades hulgaliselt praktilisi tegevusi ja materjale, sh veebipõhist õpet;
 • haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka lapsevanemad;
 • ei ole üheaastane projekt, vaid püsiv osa kooli kiusamisvastasest tööst.

KiVa rakendamine meie koolis tähendab, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud ega aktsepteeritud. Tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada. Selleks:

 • viime I-III kooliastmes läbi KiVa-tunde ehk vähemalt 1 kord kuus toimuvaid kohtumisi, kus käsitleme kiusamise teemat, kiusamisele vastu seismise põhimõtteid ning tegeleme väärtuskasvatusega laiemalt; KiVa tunnid toimuvad üldjuhul klassijuhatajatunni raames; KiVa tunnid aitavad luua klassis ühtsustunnet ja sallivust;
 • uurime ja lahendame esile kerkinud kiusujuhtumeid õpetajatest ja spetsialistidest koosneva KiVa-tiimiga, kes on saanud selleks spetsiaalse väljaõppe;
 • levitame koolis kiusuennetuslikke sõnumeid KiVa-plakatite ja erinevate temaatiliste  ürituste vahendusel;
 • tagame vahetundides korra korrapidajaõpetajate abiga;
 • kutsume lapsevanemaid kaasa mõtlema ennetuses ja usalduslikule koostööle juhtumite lahendamisel (loe ka KiVa lapsevanemate miniõpikut http://www.kivaprogram.net/ee_lapsevanematele).

Kui kahtlustad kiusamist, palume kindlasti sellest teada anda klassijuhatajale või KiVa-tiimi liikmele. Loome koos rõõmsa ja turvalise koolikeskkonna!

Meie kooli KiVa-tiim 2023/2024 õa:

 • Kadri Mets, sotsiaalpedagoog  (tiimi juht)
 • Triinu Kotov, huvijuht
 • Helena Elgindy, 9. klassi juhataja, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja
 • Ruth Kõivo, 1. klassi juhataja, klassiõpetaja
 • Kaja Laats, 4. klassi juhataja, eripedagoog/logopeed, HEV-õppe koordinaator
 • Kersti Leping, 7. klassi juhataja, matemaatikaõpetaja
 • Liina Palu, koolijuht