Avaldatud: 1 detsember, 2019

Paul Haavaoksa luule lugemise päev Setomaa koolide õpilastele toimub neljapäeval, 5. detsembril algusega kl 12.00 Värska Gümnaasiumi aulas. Luulet  võib lugeda üksi või kahekesi. Aega esinejale 5 -7 min.Autasustamine toimub kolmes vanusegrupis: 1.-3. kl, 4.-6. kl ja 7.-9. kl ning välja antakse eripreemiad.
Palume registreeruda hiljemalt 02.12.2019 e-posti aadressil ilme.hoidmets@varskakool.ee  järgmiselt: õpilase ees- ja perekonnanimi; kool; klass; esitatav(ad) luuletus(ed), juhendaja.
Täiendav info:  Ilme Hoidmets, ilme.hoidmets@varskakool.ee

Otse värava vahelt ta algab – 
nõmmele viib …
Lapsena kõrvetas tillukest talda
tuline liiv.