Avaldatud: 21 jaanuar, 2024

Värska Gümnaasium ootab oma toredasse ja tegusasse kooliperre sekretäri.

Tööaeg:                    osaline, 0,5 ametikohta
Töösuhte kestus:      ajutiselt äraoleva (vanemapuhkusel) töötaja asendamine
Tööle asumise aeg:   märts 2024

Tööülesanded

 • Kooli asjaajamise ja dokumendihalduse korraldamine (dokumendi loomine, registreerimine edastamine, säilitamine)
 • Töö erinevate andmebaasidega ja nende administreerimine
 • Personalitöö korraldamine
 • Suhtlemine kooli personali, õpilaste ja lastevanematega

Ootused kandidaadile

 • Vähemalt keskharidus, soovitav erialane haridus või selle omandamine
 • Soovitav sekretäritöö kogemus
 • Väga hea eesti keele oskus (kõnes ja kirjas)
 • Hea arvutikasutamise oskus (Excel, Word, Outlook)
 • Tööülesannete edukaks täitmiseks vajalikud isikuomadused: väga hea koostöö- ja suhtlemisoskus, usaldusväärsus, vastutustunne, korrektsus ja täpsus, algatusvõime
 • Soov töötada koolis ja valmisolek uute oskuste omandamiseks

Pakume

 • Vaheldusrikast tööd
 • Paindlikku tööaega ja kodukontoris töötamise võimalust
 • Õppimis- ja arenemisvõimalust
 • Toredaid ja toetavaid kolleege
 • Võimalust panustada kooli arengusse

Haridust tõendava dokumendi koopia, motiveeritud avaldus ja CV palume saata hiljemalt 19. veebruariks 2024 e-posti aadressil kool@varskakool.ee.

Lisainfo: tel 5822 8241 (sekretär)