Avaldatud: 20 juuli, 2020

Värska Gümnaasium otsib oma meeskonda gümnaasiumiosa matemaatikaõpetajat (0,8 ametikohta).

Kandidaadile esitatavad nõuded:

  • vastavus põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja kvalifikatsiooninõuetele: magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja õpetajakutse (võib olla omandamisel);
  • tööülesannete edukaks täitmiseks vajalikud isikuomadused: väga hea koostöö- ja suhtlemisoskus, usaldusväärsus, vastutustunne, korrektsus ja täpsus, õpivõimelisus.

Pakume:

  • võimalust panustada särasilmsete uudishimulike noorte arengusse;
  • mitmekülgseid eneseteostuse- ja arenguvõimalusi;
  • toetavat koolimeeskonda;
  • võimalust panustada kooli arengusse.

Tööle asumise aeg: 1. september 2020.

Konkursil osalemiseks palume esitada järgmised dokumendid:

  • avaldus;
  • elulookirjeldus (CV);
  • kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad;
  • kandidaadi soovil muud dokumendid;

hiljemalt 23. augustiks 2020 e-posti aadressil kool@varskakool.ee.

Lisainfo: tel 513 4782 (direktor Liina Palu)