Avaldatud: 22 aprill, 2021
Õppetöö koolis perioodil 26.- 30.04.2021  jätkub 1.-12. kl õpilastele distantsõppe vormis.
Vabariigi Valitsuse korraldusel jätkuvad piirangud vähemalt 3. maini 2021. Õppetöö korraldamine pärast 3. maid sõltub valitsuse järgmistest otsustest.