Avaldatud: 11 detsember, 2020

Perioodil 14. – 22.12.2020 toimub õppetöö koolis distantsõppe vormis.

Kontaktõpet korraldatakse individuaalset juhendamist vajavatele õpilastele.

Koolimajja kontaktõppele tulevad vaid need õpilased, kellele klassijuhataja on edastanud sellekohase teate.
Koolimajas ei ole lubatud viibida õpilastel, kes ei ole kutsutud kontaktõppele.

Täpsem info distantsõppe kohta Distantsõppe korraldamine.

Lugupeetud lapsevanem!

Et õppimine kodus võimalikult sujuvalt kulgeks, aidake palun oma lapsel seada paika päevaplaan ning tagada õppimise ja puhkamise rütm. Päevaseks töömahuks tuleks arvestada sõltuvalt lapse õppimise klassist 3-6 tundi ning aidata lapsel mõista, et tegemist ei ole koolivaheajaga.
Usume, et Teil on võimalus tagada oma lapsele turvaline kodus olemine ning õppimiseks vajalik keskkond.

Kui Teie lapsel ei ole võimalik õppetöös osaleda haigestumisel või mõnel muul koduõpet takistaval põhjusel, siis palun teavitage sellest esimesel võimalusel klassijuhatajat.

Küsimuste puhul palun pöörduge telefonidel 523 7309 õppejuht Ilme Hoidmets (õppetöö korraldus), 513 4782 direktor Liina Palu (kooli üldine töökorraldus).