Avaldatud: 8 veebruar, 2021

Värska Gümnaasiumi õpilaste ja töötajate tervise kaitseks ning COVID-19 leviku tõkestamiseks rakendatakse perioodil 09.-12.02.2021 kogu koolis, st 1.- 12. klassides distantsõpet.

Õppe korraldamine toimub kehtiva tunniplaani ja kooli Distantsõppe korraldus alusel.
Õppes osalemine on õpilastele kohustuslik.

Õppekavavälist, sh huvitegevust tegevust koolis distantsõppeperioodil ei toimu.

Küsimuste puhul palun pöörduge telefonidel 523 7309 õppejuht Ilme Hoidmets (õppetöö korraldus), 513 4782 direktor Liina Palu (kooli üldine töökorraldus).