Avaldatud: 14 mai, 2020

Kool jätkab õppetöö korraldamist distantsõppel õppeperioodi lõpuni, 9. juunini.

Alates esmaspäevast, 18. maist alustame koolis osalise ja vajaduspõhise kontaktõppega. Kontaktõpe toimub nii individuaalselt kui väikestes õpperühmades (kuni 10 õpilast + õpetaja). Kontaktõpet kavandame ühe nädala kaupa. Kontaktõppe vajadusest, tunniplaanist ja päevakavast teavitab õpilasi ja lapsevanemaid klassijuhataja.

Kontaktõpe koolis algab üldjuhul kell 8:30 ja kestab kuni kella 13:30. Kontaktõppel osalevatele õpilastele pakume lõunasööki.
Kontaktõppele tulles palume õpilasel kaasa võtta:

  • vajalikud õppevahendid, sh kirjutusvahendid,
  • pabertaskurätikud,
  • vahetusjalanõud (kui need ei ole koolimajas).

Kogu koolipäeva jooksul tuleb õpilasel järgida kehtestatud käitumisjuhiseid (2+2 reegel, PESE KÄED!). Kool varustab riskirühma kuuluvad õpilased isikukaitsevahenditega.

Lugupeetud lapsevanem!

Lapse haigusnähtude (nohu, köha) korral palume last kooli mitte lubada. Kui Teie lapsel ei ole võimalik kontaktõppel osaleda haigestumisel või mõnel muul kontaktõpet takistaval põhjusel, siis palun teavitage sellest esimesel võimalusel klassijuhatajat.

Koolimajja kontaktõppele tulevad vaid need õpilased, kellele klassijuhataja on edastanud sellekohase teate.
Koolimajas ei ole lubatud viibida õpilastel, kes ei ole kutsutud kontaktõppele.

Perioodil 25. mai – 8. juuni toimuvad õpilastega arenguvestlused. Arenguvestluse aja lepib Teie ja Teie lapsega kokku klassijuhataja.

Küsimuste puhul palun pöörduge telefonidel 523 7309 õppejuht Ilme Hoidmets (õppetöö korraldus), 513 4782 direktor Liina Palu (kooli üldine töökorraldus).