Avaldatud: 26 veebruar, 2021

Alus: Vabariigi Valitsuse korraldus.

  • 1.- 4. klassi õpilastele toimub õppetöö täies mahus kontaktõppes.
  • 5.- 12. klassi õpilastele toimub õppetöö distantsõppes kehtiva tunniplaani ja kooli Distantsõppe korraldus alusel. Vajaduspõhisele kontaktõppele kutsutakse õpilased, kes vajavad hariduslikke tugimeetmeid ja/või õpitulemuste saavutamiseks õpetajapoolset juhendamist. Kontaktõpet kavandame ühe nädala kaupa. Kontaktõppe vajadusest, tunniplaanist ja päevakavast teavitab õpilasi ja lapsevanemaid klassijuhataja.
  • Kõik üle 12-aastased õpilased kannavad kooliruumides maski.
  • Kooli võivad tulla ainult terved õpilased. Õpilase haigestumise korral teavitada klassijuhatajat esimesel võimalusel.
  • Õppekavavälist tegevust koolis ei toimu.
  • Õppetööd korraldades tuleb endiselt silmas pidada ettevaatusabinõusid võimalikult ohutuks tegutsemiseks.

Küsimuste puhul palun pöörduge telefonidel 523 7309 õppejuht Ilme Hoidmets (õppetöö korraldus), 513 4782 direktor Liina Palu (kooli üldine töökorraldus).

Haridus- ja Teadusministeerium: Koroonaviiruse levik ja haridusvaldkond: soovitused ja korduma kippuvad küsimused