Avaldatud: 10 september, 2020

Täiendatud 24.09.2020:

Kolmapäeval, 07.10.2020.  algusega kell 10.00 Värska Gümnaasiumis toimuma pidanud 2020/2021. õppeaasta õpioskuste piirkondlik võistlus 6. klasside 5-liikmelistele võistkondadele lükkub edasi. 

Piirkondliku võistluse osas detailid täpsustuvad. Õpioskuste 2021/2022. õppeaasta vabariiklik lõppvõistlus toimub 30. oktoobril 2021 Väike-Maarja Gümnaasiumis.

******
2020/2021. õppeaasta õpioskuste piirkondlik võistlus 6. klasside 5-liikmelistele võistkondadele toimub kolmapäeval, 07.10.2020.  algusega kell 10.00 Värska Gümnaasiumis.

Igast koolist ootame võistlusele osalema 1 võistkonda.

Võistkonnad kinnitatakse võistlusele hiljemalt esmaspäeval, 28. septembril 2020​ (k.a.) e-posti aadressil helena.kudre@varskakool.ee saadetud registreerimiskirja alusel. Kirja pealkirjaks palume märkida kooli nimi. Kirja sisuks võistlejate ja võistkonda saatva õpetaja nimed.

Piirkondlikus voorus parima võistlustulemuse saavutanud kooli võistkond esindab Võrumaa koole õpioskuste võistluse üleriigilisel lõppvõistlusel, mis toimub 24. oktoobril 2020. aastal Väike-Maarja Gümnaasiumis.

Võistlus toimub neljas töötoas. Igas töötoas on ülesannete lahendamiseks aega 25 min.

Võistlusülesanded ei hõlma kõiki õpioskusi. Pearõhk on otsitava teabe määratlemisel ja selle käsitlemise oskustel. Oluline on tunda erinevate teatmeteoste ülesehitust, leida tundmatu teose kasutamise juhised, valida ülesande lahenduse leidmiseks sobiv raamat või muu allikas.
Kasutatakse mitmesuguseid teatmeteoseid ja erinevaid töövahendeid. Osa ülesandeid lahendatakse arvuti abil. Kasutatavate teatmeteoste soovitusnimekirja ei esitata.
Ülesannete lahendamiseks vajalikku infot esitatakse tekstina, helindina, tabelis, piltide ja skeemidena, aga ka reaalsete objektide kaudu.
Allikate valiku hindamisel arvestatakse andmete värskust ja ammendavust. Kasutada võib ainult neid vahendeid, mis töölaudadel olemas on.

Treeningülesandeina soovitame harjutada:

  • vaatlus- ja kõnelemisoskust;
  • teksti mõistmist ja meeldejätmist kuulmise järgi;
  • tekstis sisalduvate teabevõimaluste äratundmist (küsimuste ja diagrammide koostamine);
  • vastuseks oluliste märksõnade leidmist ja vajaliku teabe eristamist vastuse seisukohalt ebaolulisest;
  • ruumi plaani koostamist ja ruumis plaani järgi orienteerumist;
  • teatmekirjanduse kasutamist;
  • taskuarvuti kasutamist.

Kindlasti soovitame tähelepanu pöörata

  • ülesande ajast kinnipidamisele;
  • meeskonnana toimetulekule;
  • töö kavandamisele ja ülesannete jaotamisele meeskonnas.

Üleriigiliste lõppvõistluste ülesannetega on võimalik tutvuda TÜ teaduskooli veebilehel.

Võistkondi saatvad õpetajad osalevad vastuste hindamises.

Täiendav info:
Helena Kudre, korraldustoimkonna juht
tel nr 796 4969, helena.kudre@varskakool.ee