Avaldatud: 9 mai, 2022

Värska Gümnaasium võtab 2022/2023. õppeaastast konkursi korras tööle

 • bioloogia-  ja loodusõpetuse õpetaja (osaline koormus),
 • ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja,
 • gümnaasiumi matemaatikaõpetaja (osalise koormusega),
 • pärimusõpetuse õpetaja (osalise koormusega),
 • käsitöö ja kodunduse õpetaja (osalise koormusega).

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • vastavus põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja kvalifikatsiooninõuetele: magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja õpetajakutse;
 • tööülesannete edukaks täitmiseks vajalikud isikuomadused: väga hea koostöö- ja suhtlemisoskus, usaldusväärsus, vastutustunne, korrektsus ja täpsus, õpivõimelisus.

Pakume:

 • mitmekülgseid eneseteostuse- ja arenguvõimalusi;
 • võimalust töötada särasilmsete õpilaste ja toetavate kolleegidega;
 • võimalust panustada kooli arengusse.

Konkursil osalemiseks palume esitada järgmised dokumendid:

 • sooviavaldus;
 • elulookirjeldus (CV);
 • kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad;
 • kandidaadi soovil muud dokumendid;

hiljemalt 10. juunil 2022 e-posti aadressil kool@varskakool.ee või postiaadressil Pikk 13, Värska alevik 64 001, Setomaa vald, Võrumaa.

Täiendav info telefonil 513 4782, direktor Liina Palu.