Avaldatud: 7 juuni, 2023

Avaldatud 20.04.2023

Värska Gümnaasium  võtab 2023/2024. õppeaastast konkursi korras tööle

 • ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja,
 • gümnaasiumi matemaatikaõpetaja (osalise koormusega),
 • bioloogiaõpetaja * (osalise koormusega),
 • B – võõrkeele (vene keel, soome keel, hispaania keel vm) õpetaja * (osalise koormusega),
 • käsitöö ja kodunduse õpetaja * (osalise koormusega),
 • töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja (osalise koormusega);
 • loodusõpetuse ja geograafiaõpetaja * (ajutiselt äraoleva õpetaja asendamine).

* Koormust saab vajadusel lisaks ka Setomaa valla Mikitamäe Koolist.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • vastavus põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja kvalifikatsiooninõuetele: magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja õpetajakutse (võib olla omandamisel);
 • tööülesannete edukaks täitmiseks vajalikud isikuomadused: väga hea koostöö- ja suhtlemisoskus, usaldusväärsus, vastutustunne, korrektsus ja täpsus, õpivõimelisus, avatus;
 • valmisolek eesmärgipäraselt tegutsema ning kooli tegevusse panustama.

Pakume:

 • mitmekülgseid eneseteostuse- ja arenguvõimalusi;
 • võimalust töötada särasilmsete õpilaste ja toetavate kolleegidega;
 • võimalust panustada kooli arengusse.

Konkursil osalemiseks palume esitada järgmised dokumendid:

 • avaldus;
 • elulookirjeldus (CV);
 • kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad;
 • kandidaadi soovil muud dokumendid;

hiljemalt 11. juunil 2023 e-posti aadressil kool@varskakool.ee või postiaadressil Pikk 13, Värska alevik 64 001, Setomaa vald, Võrumaa.

Täiendav info telefonil 513 4782, direktor Liina Palu.