Avaldatud: 6 mai, 2020
Riigieksamite sooritamine on sel kevadel vabatahtlik, loobujatel tuleb Innovele sellest teada anda 11. maiks.
Riigieksamite sooritamine ei ole sel kevadel gümnaasiumi lõpetamise tingimus ja riigieksamite tegemine on vabatahtlik.  Eksaminandid, kes olid ennast 20. jaanuariks eksamitele registreerinud, võivad sooritada matemaatika ja eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksami.  Riigieksamid tuleks õpilasel teha kindlasti juhul, kui on plaanis edasi õppida erialal, kus nõutakse sisseastumisel riigieksamite tulemusi.

Riigieksamite toimumise ajad: 

  • eesti keel – 29. mai 2020. a;
  • eesti keel teise keelena – 1.–3. juuni 2020. a;
  • matemaatika – 5. juuni 2020. a.

Inglise keele riigieksamit 2020. a kevadel ei toimu.

Kui õpilane soovib riigieksamit sooritada, siis pole vaja midagi teha, sest tema andmed on juba Eksamite Infosüsteemis olemas. Innove edastab õpilasele eksami toimumise aja ja koha e-posti teel hiljemalt 7 päeva enne eksami toimumist.

Kui õpilane ei soovi kevadel ühte või mitut riigieksamit sooritada, siis tuleb tal saata oma riigieksami tühistamise soov aadressile: innove@innove.ee 11. maiks 2020.  E-kirjas tuleb õpilasel märkida oma täisnimi, isikukood ja eksamiaine(d), millest ta soovib loobuda.

Riigieksamite tulemused on teada hiljemalt 30. juunil ja õpilastele väljastatakse elektroonilised riigieksamitunnistused hiljemalt 1. juulil 2020. a.

Allikas: SA Innove