Avaldatud: 30 oktoober, 2020

Võru maakonna 4. klasside lapsed osalesid juba 25. korda ettelugemise võistlusel, kus selgitati välja noor etleja, kes oskab kõige paremini loetut mõista ja kuulajatele edasi anda. Eesti rahvajutu aastal loeti ette muistendeid. Võistlus laenas teemakohase pealkirja Ira Lemberi luuletusest: “MINU VANAISA NÄGI, KUIDAS SÜNDIS MUNAMÄGI”. Uus oli osalejate jaoks aga võistluse vorm – esmakordselt esinesid žürii ees ettelugemisvideod.  13. oktoobril Võrus toimunud võistlusel osales 27 õpilast viiest Võrumaa koolist.

Meie kooli esindasid maakonnas väga edukalt Loora Liisa Samuel ja Iiris Timma. Loore Liisa oli  võistluse parim, saavutades  I koha, esindades seega  Võrumaad üle-eestiliselsel ettelugemisevõistlusel. Iiris aga pälvis ladusa lugeja preemia.

Ettelugemise päeval, 20. oktoobril  tehti teatavaks Eesti Lastekirjanduse Keskuse poolt korraldatud 4. klasside õpilaste üle-eestilise ettelugemisvõistluse tulemused. Võru maakonda esindanud Värska Gümnaasiumi õpilane Loore Liisa Samuel, kes luges Henno Käo muistendi “Kuidas teha vihma” pälvis 2. koha.
Parimaks ettelugejaks osutus sel aastal Raplamaalt pärit Uku Attila Metsallik. Kolmandat kohta jäid jagama Isabell Eelmäe Pärnumaalt ja Moona Ojasoo Läänemaalt.

Suur tänu ja tunnustus kõigile osalejatele, nii lastele kui nende abilistele õpetaja Helena Kudrele ja huvijuht Triinu Kotovile.