Avaldatud: 7 juuli, 2021

Värska Gümnaasium võtab 2021/2022. õppeaastast konkursi korras tööle

 • gümnaasiumi matemaatikaõpetaja (osalise koormusega);
 • haridustehnoloogi (0,2 ametikohta).

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • vastavus gümnaasiumi õpetaja kvalifikatsiooninõuetele (võib olla omandamisel);
 • tööülesannete edukaks täitmiseks vajalikud isikuomadused: väga hea koostöö- ja suhtlemisoskus, usaldusväärsus, vastutustunne, korrektsus ja täpsus, õpivõimelisus.

Pakume:

 • mitmekülgseid eneseteostuse- ja arenguvõimalusi;
 • võimalust töötada särasilmsete õpilaste ja toetavate kolleegidega;
 • võimalust panustada kooli arengusse.

Konkursil osalemiseks palume esitada järgmised dokumendid:

 • sooviavaldus;
 • elulookirjeldus (CV);
 • kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad;
 • kandidaadi soovil muud dokumendid;

hiljemalt 17. augustil 2021 e-posti aadressil kool@varskakool.ee või postiaadressil Pikk 13, Värska alevik 64 001, Setomaa vald, Võrumaa.

Täiendav info telefonil 513 4782, direktor Liina Palu.