Avaldatud: 17 veebruar, 2022

Maailmapäevade 2021/2022 konkursi peaauhinna võitis meie kooli projekt “Avasta Aafrikat”.

UNESCO koolide võrgustikukoolina tähistasime 22.-26.11.2021 maailmapäevade nädalat. Nädala jooksul toimus koolis mitmekülgne programm, mille raames õpiti tundma Aafrika kirjandust, kunsti, kliima- ja rändeprobleeme, araabia keelt, ajalugu ja palju muud.

Peakorraldaja, õpetaja Helena Elgindy oli eriti rahul heategevusliku kohvikuga, mis toimus kooli maailmanädala järel koostöös noortekeskusega. Koos küpsetati Aafrika snäkke ning kogu teenitud tulu – 83 eurot – annetati MTÜ Mondo abiga Keenia ja Ghana kogukondadele jalgpallide, kitse ja kanade ostuks.

Helena Elgindy sõnas 15.02 Tallinnas toimunud tunnustusüritusel, et tema jaoks oli oluline, et võimalikult paljud aineõpetajad leiaksid mõne Aafrika teema, mida oma tundidesse lõimida. Ürituse nädalane kestus andis aineõpetajatele selleks paindlikumad võimalused. Näiteks geograafia, ettevõtlusõppe ja ühiskonnaõpetuse ühisprojektis vaatasid kümnendikud dokumentaali Aafrika loodusparkidest ning kujundasid hiljem ise ettevõtlusmudelit ja sotsiaalset ettevõtlust arvestades uued looduspargid. 6. ja 8. klasside õpilased katsetasid reisimist Aafrikasse läbi Google tänavavaate ning matemaatikas pidid õpilased välja mõtlema, kuidas ise püramiidi ehitada.

Aitäh korraldajale õpetaja Helena Elgindy ja kõikidele teistele õpetajatele, kes lõimisid maailmanädalal nõnda oskuslikult erinevaid tegevusi oma ainetundidesse!
Peaauhinnaks on võimalus sõita 2022. kevadel One World dokumentaalfilmide festivalile Prahas.

Maailmapäevad on sündmused, kus mõne üleilmse teemaga tegeleb kogu kool, lasteaed, huvikool või noortekeskus. Tänavuse konkursi teemad olid kliimamuutused ja ränne. Konkursil osales 15 haridusasutust: 13 kooli, üks lasteaed ja üks huvikool.

Allikas: Helena Elgindy, MTÜ Mondo