Meie kool on alates 01.02.2021 Liikuma Kutsuva Kooli võrgustiku liige. Koostöös loome võimalused aktiivseks liikumiseks aine- ja vahetundides ning vaba aja veetmisel nii kooliruumides kui õuealal ning seeläbi suurendame kooliperes liikumis-, kooli- ja töörõõmu.

2021/2022 õa, 2022/2023 õa teema on “Lähme koos õue!”
Lähme koos õue, sest:

 • õues saab õpitu selgeks,
 • õues paranevad suhtlus-, koostöö- ja tiimitööoskused,
 • õu pakub meelerahu,
 • õuevahetunnid meeldivad lastele,
 • õu toob rohkelt liikumisrõõmu.

Meie kooli LKK meeskond 2022/2023 õa:

 • Emily Raudkepp, 4. kl klassijuhataja, kehalise kasvatuse õpetaja  (tiimi juht)
 • Kersti Leping, 6. kl klassijuhataja,  põhik. matemaatikaõpetaja
 • Triinu Kotov, huvijuht, lapsevanem
 • Triinu Arund, liikumisõpetuse õpetaja, lapsevanem
 • Ruth Kõivo, 3. kl klassijuhataja, klassiõpetaja
 • Birgit Puntso, gümn. matemaatikaõpetaja