Meie kool on alates 01.02.2021 Liikuma Kutsuva Kooli võrgustiku liige. Koostöös loome võimalused aktiivseks liikumiseks aine- ja vahetundides ning vaba aja veetmisel nii kooliruumides kui õuealal ning seeläbi suurendame kooliperes liikumis-, kooli- ja töörõõmu.

2021/2022 õa, 2022/2023 õa teema on “Lähme koos õue!”
Lähme koos õue, sest:

  • õues saab õpitu selgeks,
  • õues paranevad suhtlus-, koostöö- ja tiimitööoskused,
  • õu pakub meelerahu,
  • õuevahetunnid meeldivad lastele,
  • õu toob rohkelt liikumisrõõmu.

Meie kooli LKK meeskond 2023/2024 õa:

  • Emily Raudkepp, 5. kl klassijuhataja, kehalise kasvatuse õpetaja  (tiimi juht)
  • Triinu Kotov, huvijuht, lapsevanem
  • Triinu Arund, liikumisõpetuse õpetaja, lapsevanem
  • Ruth Kõivo, 1. kl klassijuhataja, klassiõpetaja
  • Birgit Puntso, gümn. matemaatikaõpetaja