Avaldatud: 7 oktoober, 2019

Värska Gümnaasiumi lastevanemate üldkoosolek toimub teisipäeval, 15. oktoobril algusega kell 17.30 kooli aulas.

Päevakord:

  1. Ohud virtuaalmaailmas – Aliis Udras, Setomaa valla noorsoopolitseinik
  2. Ülevaade KiVa (Kiusamisvaba Kooli programmi) rakendamise rahulolu-uuringu (1.-6.kl) tulemustest 2018/2019 õa. – Karmen Kartsepp, kooli sotsiaalpedagoog
  3. Ülevaade kooli hoolekogu tööst 2018/2019 õa. – Ilme Hoidmets, kooli hoolekogu esimees
  4. Vanemate esindajate valimine kooli hoolekogusse – Liina Palu, kooli direktor
  5. Kooli 2019/2020 õa. arengusuunad – Liina Palu, kooli direktor
  6. Kohapeal tekkivad küsimused

Klasside lastevanemate koosolekud toimuvad peale üldkoosolekut.