Avaldatud: 10 oktoober, 2023

Hea  lapsevanem!

Värska Gümnaasiumi lastevanemate üldkoosolek toimub teisipäeval, 17. oktoobril algusega kl 17.30 kooli aulas (1. korrus). 

Päevakorra projekt:

  1. Kooli 2023/2024 õa. arengusuunad – Liina Palu, direktor
  2. Ülevaade KiVa rakendamise rahulolu-uuringu (1.-9. kl) tulemustest 2022/2023 õa – Kadri Mets, KiVa- tiimi juht ja Helena Elgindy, Kiva-tiimi liige
  3. Ülevaade kooli hoolekogu tööst 2022/2023 õa – Egle Põldmets, hoolekogu esimees
  4. Ülevaade Setomaa haridusuuenduse protsessist – Jana Mets, Setomaa Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja
  5. Kohapeal tekkivad küsimused

Klasside lastevanemate koosolekud toimuvad peale üldkoosolekut.

Täiendav info: direktor Liina Palu (tel 513 4782, liina.palu@varskakool.ee)