Avaldatud: 10 mai, 2023

Hea  lapsevanem!

Värska Gümnaasiumi lastevanemate üldkoosolek toimub esmaspäeval, 22. mail algusega kl 17.30 kooli aulas (1. korrus). 

Päevakord:

  1. Ülevaade kooli tegemistest 2022/23 õa,  – Liina Palu, kooli direktor
  2. Ülevaade kooli renoveerimisprotsessist – Raul Kudre, Setomaa vallavanem ja kooli hoolekogu liige
  3. Ülevaade Setomaa haridusuuring 2023 tulemustest ja haridusmudeli väljatöötamise protsessist
  4. Kohapeal tekkivad küsimused,

Täiendav info: direktor Liina Palu (tel 513 4782, liina.palu@varskakool.ee)