Avaldatud: 16 november, 2022

Hea  lapsevanem!

Värska Gümnaasiumi lastevanemate üldkoosolek toimub esmaspäeval, 28. novembril algusega kl 17.30 kooli aulas (1. korrus). 

Päevakord:

  1. Ülevaade KiVa rakendamise rahulolu-uuringu (1.-9. kl) tulemustest 2021/2022 õa – Reelika Kalder, KiVa- tiimi juht
  2. Ülevaade kooli hoolekogu tööst 2021/2022 õa – Meel Valk, hoolekogu esimees
  3. Vanemate esindajate valimine kooli hoolekogusse – Liina Palu, direktor
  4. Kooli 2022/2023 õa. arengusuunad – Liina Palu, direktor
  5. Projekti „Noorte heaks“ tutvustus – Triinu Arund, Setomaa Noorsootöö Keskuse juhataja
  6. Kohapeal tekkivad küsimused

Klasside lastevanemate koosolekud toimuvad peale üldkoosolekut.

Täiendav info: direktor Liina Palu (tel 513 4782, liina.palu@varskakool.ee)