Avaldatud: 7 mai, 2022

Värska Gümnaasiumi lastevanemate üldkoosolek toimub teisipäeval, 17. mail algusega kell 17.30 kooli aulas.

Päevakord:

  • Ülevaade kooli tegemistest 2021/22 õa – Liina Palu, kooli direktor
  • Ülevaade KiVa (Kiusamisvaba Kooli programmi) rakendamise rahulolu-uuringu tulemustest 2020/21 õa. – Karmen Kartsepp, kooli sotsiaalpedagoog, Reelika Kalder KiVa tiimi juht
  • Ülevaade kooli hoolekogu tööst – Meel Valk, kooli hoolekogu esimees
  • Kohapeal tekkivad küsimused

Klasside lastevanemate koosolekud toimuvad peale üldkoosolekut.