Teenistuslikku järelvalvet teostab:
Setomaa Vallavalitsus
Pikk 12, Värska 64001, Võrumaa
E-posti aadress: vald@setomaa.ee
Tel: +372 796 4733

Haldusjärelevalvet teostab:
Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18, Tartu 50088
E-posti aadress: hm@hm.ee
Tel: +372 735 0222