Teenistuslikku järelvalvet teostab:
Setomaa vallavalitsus – Pikk 12, Võrumaa, 64001 Värska.
Tel: +372 796 4733 vald@setomaa.ee

Riiklikku järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab:
Kaidi Maask, Kaidi.Maask@hm.ee.
Tel +372 568 764 07