Avaldatud: 25 november, 2019

Värska Gümnaasiumi hoolekogu koosolek toimus teisipäeval, 26. novembril algusega kl 17.30 direktori kabinetis (3. korrus). Päevakorras oli:
1. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine
2. Hoolekogu 2019/20 õa tööplaani koostamine ja kinnitamine
3. Jooksev info

Hoolekogu otsusega jätkab hoolekogu esimehena Ilme Hoidmets ning aseesimehena Meel Valk. Hoolekogu arutas hoolekogu 2019/20 õa tööplaani.
Täiendav info: Ilme Hoidmets (ilme.hoidmets@varskakool.ee)