Avaldatud: 23 august, 2021

Värska Gümnaasiumi hoolekogu koosolek toimub neljapäeval, 26.  augustil algusega kl 17.00 Reegi majas.
Päevakorras:

  • Info uueks õppeaastaks valmisoleku ja tunniaegade muutmise plaani kohta (L. Palu)
  • Hoolekogu töökorra esimese versiooni tutvustamine (K. Viljus)
  • Sihid ja tööplaan uueks õppeaastaks (M. Valk)

Täiendav info: Meel Valk (meel.valk@gmail.com)