Avaldatud: 21 mai, 2021

Värska Gümnaasiumi hoolekogu koosolek toimus neljapäeval, 27. mail.Päevakorras:

  • Õppetöö korraldusest kuni 11. juuni
  • Kvalifikatsioonile vastavate õpetajate vajadusest
  • Õpetajate töötasustamise ümberkorraldamisest, ametijuhendi kaasajastamine
  • Kooli territooriumi heakorra korraldamisest
  • Tugispetsialistide teenuste vajadusest (sotsiaalpedagoog, eripedagoog, psühholoog)
  • Kooli päevakava (tundide kellaajad) muutmise vajadusest (õuevahetunnid)
  • KIK-i taotlusvoor õpilaste rohetehnoloogia teadlikkuse suurendamiseks. Taotluse esitamise tähtaeg 5. juuli.
  • HTM õpihuvi laagrite taotlusvoor. Taotluse esitamise tähtaeg 11. juuni.
  • Muud küsimused

Täiendav info: Meel Valk (meel.valk@gmail.com)